Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
MSHORAD

Liikkuva suojakilpi, joka mullistaa ilmatorjunnan

2 min read + Video

Taistelukenttä on muutoksessa. Ilmauhat muuttuvat jatkuvasti droonien, miehittämättömien lentolaitteiden ja muiden uudenaikaisten aseiden kehityksen myötä, ja maajoukkojen suojaaminen on nykyään haastavampaa kuin koskaan ennen. Saabin MSHORAD (Mobile Short-Range Air Defence) ‑järjestelmä on ajoneuvoon integroitu ratkaisu, joka pystyy tunnistamaan, torjumaan ja neutraloimaan ilmauhat nopeasti ja tehokkaasti.

MSHORAD

Aiemmassa ilmatorjuntaa käsittelevässä artikkelissamme käsittelimme sitä, miten jatkuvasti laajenevat monitahoiset uhat ovat tehneet taistelukentästä aiempaa paljon monimutkaisemman. Droonien ja miehittämättömien lentolaitteiden tekninen kehitys tarkoittaa, että uhat ovat arvaamattomampia ja vaikeampia torjua kuin koskaan ennen.

Tämä on MSHORAD

On tullut aika esitellä ilmatorjuntaratkaisu, joka pystyy täysin vastaamaan tähän haasteeseen. Saab kehittää ja testaa tätä ratkaisua parhaillaan. Se on nimeltään Mobile Short-Range Air Defence -järjestelmä, eli lyhyesti MSHORAD. Järjestelmä on ajoneuvoon integroitu, mikä tekee siitä mahdollisimman liikkuvan ja joustavan, ja siinä hyödynnetään Saabin edistyksillisintä teknologiaa.

Video - 1:52

Maailman modernein ja kyvykkäin ilmatorjuntajärjestelmä

”Kyseessä on maailman modernein ja kyvykkäin lyhyen kantaman sensori yhdistettynä maailman edistyksillisimpään ja kyvykkäimpään ilmatorjuntajärjestelmään”
Emil Holm, Director of Technical Sales Support

”Kyseessä on maailman modernein ja kyvykkäin lyhyen kantaman sensori yhdistettynä maailman edistyksillisimpään ja kyvykkäimpään ilmatorjuntajärjestelmään”, selittää Saabin GBAD Missile Systemsin Director of Technical Sales Support Emil Holm.

”Se perustuu toimivaksi todettuun ja valmiiksi kehitettyyn tekniikkaan”, lisää Saabin MSHORAD-järjestelmästä vastaava Product Director Paul Wooldridge.

”Liikkuva laukaisuyksikkö perustuu menestyksekkääseen RBS 70 NG -tähtäimeen, joka on asennettu Saabin koetellulle Trackfire-servoalustalle. Liikkuva tutkayksikkö käyttää toimivaksi todettua Giraffe 1X ‑tutkaa ja Saabin BM4CI-johtamisjärjestelmää.

MSHORAD

”Tämä kaikki on meille hyvin tuttua. Se on kaikki talon sisällä kehitettyä tekniikkaa. Saab pystyy tarjoamaan asiakkailleen tämän MSHORAD-kyvyn, jonka olemme itse kehittäneet sisäisillä resursseillamme – meidän ei tarvitse ostaa sitä miltään kolmannelta osapuolelta.”

Paul Wooldridge haluaa korostaa tämän toimintatavan tuomia etuja.

”Saab osoittaa näin, että meillä on kyky tehdä järjestelmien järjestelmiä. Asiakkaat ymmärtävät, että olemalla ensisijainen alihankkija pystymme varmistamaan vastuullisen toiminnan ja päätösvallan”, hän sanoo.

MSHORAD-järjestelmän edut
MSHORAD infographic
RBS 70 NG
MSHORAD
MSHORAD
Giraffe 1X MSHORAD
MSHORAD-järjestelmän edut
Kehitetty uutta taistelukenttää varten

Vaikka markkinoilla on monia muitakin lähi-ilmatorjuntajärjestelmiä, mitään niistä ei ole vielä Saabin tuotteen tavoin päivitetty erityisesti taistelukentän uusia moninaisia uhkia vastaan. Paul Wooldridge selittää, että Saabin MSHORAD-järjestelmän etuna on sen joustavuus:
”Valttimme on, että RBS 70 NG ‑tähtäimen voi irrottaa ajoneuvosta ja käyttää sitä kannettavassa ilmatorjuntajärjestelmässä (MANPAD), mikä tarjoaa lisää teknisiä mahdollisuuksia toiminnan sitä edellyttäessä.”

Joustava

”Jos esimerkiksi haluat piilottaa ajoneuvon ja käyttää järjestelmää kannettavana tai jos RBS 70 NG ‑tähtäintä jostakin syystä tarvitaan vaikkapa rakennuksen katolla, sitä voi joustavasti käyttää tällaisissa tilanteissa." 

Ylivoimainen havainnointikyky

Giraffe 1X -tutka skannaa koko valvottavan alueen kerran sekunnissa ja havaitsee kaikki ilmassa lentävät uhat, myös pienet, hitaat, korkealla lentävät ja matalalla lentävät kohteet. 

Liikkuva

”Järjestelmän liikutettavuus on tärkeää erityisesti lyhyen kantaman alueilla, jos haluamme torjua droonien ja taisteluhelikopterien kaltaiset aseet ja asejärjestelmät, jotka hyökkäävät suojattavien maajoukkojen kimppuun”, Emil Holm lisää.

Suojaava

”Saabin MSHORAD tarjoaa suojaa liikkuville yksiköille ja tietenkin myös käyttäjälleen – joka kuitenkin on järjestelmän tärkein osa – sillä ajoneuvo toimii ballistisena suojana ja parantaa operaation ja miehistön selviytymiskykyä. Lisäksi MSHORAD on heti käyttövalmis kiinteään järjestelmään verrattuna”, hän sanoo.

 

Projektin seuraava vaihe

MSHORAD on Saabille hyvin tärkeä projekti. Seuraava vaihe projektin kehityshistoriassa on arvioida jatkossakin uusia toimintakykyvaihtoehtoja, jotka antavat Saabille mahdollisuuden tarjota asiakkaiden tarpeet täyttäviä ratkaisuja.

”Kehitämme parhaillaan kykyä, jota tiedämme monen valtion tarvitsevan”, Paul Wooldridge sanoo.

Emil Holmille MSHORAD on jälleen yksi osoitus Saabin kykyjen laajuudesta.

”Nyt esittelemämme tuote – heti käyttövalmis ilmatorjuntajärjestelmä – on vain pieni osoitus siitä, mihin Saab yrityksenä pystyy. Se pystyy turvaamaan ihmisten turvallisuuden ja parantaa puolustuskykyä huomattavasti.

Lue lisää aiheesta

MSHORAD

MSHORAD

Ilmauhat kehittyvät jatkuvasti. MSHORAD-ratkaisumme tarjoaa äärimmäisen liikkuvan ja tehokkaan ilmatorjuntakyvyn ilmauhkien tehokkaaseen tunnistamiseen, torjumiseen tai tuhoamiseen.

Lue lisää
RBS 70 NG

Ilmatorjunta maasta on entistä ratkaisevampaa taistelukentän uhkien muuttuessa

Kuluneen vuosikymmenen aikana taistelukentän uhat ovat kehittyneet aiempaa huomattavasti monitahoisemmiksi ja ennakoimattomiksi, kun mukaan ovat tulleet entistä kehittyneempi aseteknologia, nopeasti vaihtelevat geopoliittiset tilanteet ja muuttuvat taisteluskenaariot. Maasta suoritettava ilmatorjunta on entistä tärkeämmässä roolissa, joskin nykyaikaan päivitettynä ja liikkuvampana, kuten Emil Holm Saabilta selittää.

Lue lisää