Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Carl-Gustaf M4

Onnistumiseen on voitava luottaa

3 min read + Video

Sotilaallisen toiminnan ympäristö muuttuu jatkuvasti, ja sotilaiden varustaminen uusimmilla aseilla ja kouluttaminen niiden käyttöön on jatkuva haaste asevoimille. Olisi epäilemättä suuri virhe lähettää joukkoja taisteluun antamatta niiden käyttöön parasta teknologiaa ja varmistamatta, että taistelijat ovat varmoja kyvystään käyttää aseitaan tehokkaasti.

Saabin Ground Combat -liiketoimintayksikön tekninen myyntijohtaja Stefan Slycke kertoo, että varmuudessa on kyse luottamuksesta siihen, että sotilas kykenee toimimaan päättäväisesti tilanteessa kuin tilanteessa.

”Vaikka tiedot olisivat puutteellisia, stressi kova ja univaje suuri, sotilaan on voitava luottaa siihen, että pystyy hoitamaan tilanteen,” hän sanoo. ”Ja luotettavat asejärjestelmät antavat sotilaalle itseluottamuksen, jota vaaditaan taistelukentällä."

Asevoimat voidaan jakaa kahteen hyvin läheiseen luokkaan: yksittäinen taistelija ja kokonaisvoima. Vaikka monet näiden kahden luokan tarpeista ja tavoitteista ovat samoja, niiden välillä on myös eroja, jotka on otettava huomioon.

Mutta onko mahdollista täyttää kummankin tarpeet?

Tukea jokaiselle sotilaalle

Sotilaat ovat ihmisiä, joiden tehtävänä on toimia äärimmäisissä olosuhteissa valtavassa paineessa.

Kuvittele, että olet etulinjassa. Vihollinen hyökkää. Joka puolella kuuluu räjähdyksiä. Nostat aseesi ampuaksesi, mutta ase on painava ja sen latausmekanismi on kömpelö, joten kalliita sekunteja kuluu turhaan ja vihollinen saavuttaa etulyöntiaseman. Tällainen tilanne on sietämätön.

Sotilaan mukanaan kuljettama kuorma on jo valmiiksi painava, joten sotilaiden järjestelmien on oltava joustavia, kevyitä ja helppokäyttöisiä. Lisäksi sotilaan aseistuksen on oltava taistelukentällä myös tehokas.

Slycke uskoo, että yli 70 vuoden kehitystyön jälkeen Carl-Gustaf® on ansainnut paikkansa jalkaväkijoukkojen suosikkina.

Carl-Gustaf M4
Carl-Gustaf M4 -sinko.

”Se on helposti hallittava ja testattu taistelussa,” hän sanoo. ”Se saa sotilaan luottamaan turvallisuuteensa, jolloin pystyy paremmin keskittymään tehtäväänsä ilman huolta aseen toiminnasta ja suorituskyvystä.”

Jalkautuneet joukot ovat erityisen haavoittuvia, ja aiemmin niiden ainoa mahdollisuus taisteluvaunuja ja muita panssaroituja ajoneuvoja kohdatessaan oli perääntyminen. Onneksi Next Generation Light Anti-Tank Weapon (NLAW) -tyyppiset, Suomenkin käyttämät panssarintorjunta-aseet, antavat sotilaalle nykyisin välineen, jolla siirrytään puolustuksesta hyökkäykseen.

NLAW voi ottaa ennakoidun näköyhteyden avulla maalikseen taisteluvaunun heikoimmat kohdat vaikuttaakseen mahdollisimman tehokkaasti, ja pehmeän laukaisun ansiosta sitä voi käyttää jopa suljetuissa tiloissa.

Asevoimat kehittyvät

Kenraalit, korkea-arvoiset upseerit ja ne, joilla on oltava laajempi kuva, vahvistavat yksilötason vaatimukset. Sen lisäksi heillä useita käytännön vaatimuksia. Välineitä on pystyttävä käyttämään mahdollisimman vähällä koulutuksella, ja niiden on oltava tehokkaita, hinnaltaan edullisia ja helppokäyttöisiä.

Ratkaisumme: AT4. Markkinoiden menestyksekkäimpiin panssarintorjunta-aseisiin kuuluva AT4 on kertasinko, jonka avulla yksittäinen taistelija pystyy helposti tuhoamaan panssaroituja ajoneuvoja.

AT4
AT4-kertasinko.

Slycken mukaan AT4:n suosion syitä ovat keveys, edullinen hinta ja yksinkertaisuus, ja hän jatkaa: ”Upseerit tietävät, että koko ryhmän voi varustaa helposti tulivoimalla, joka riittää tuhoamaan rakennuksia.

Lisäksi koko AT4-perheessä käytetään samaa käyttöliittymää, joten kun taistelija osaa käyttää yhtä AT4-perheen sinkoa, taitoa on helppo soveltaa muihinkin saman tuoteperheen sinkoihin.”

Yksittäisen taistelijan ja koko asevoimien erilaisten tarpeiden tasapainottaminen ei ole Slycken mukaan helppoa, mutta se on hänen mukaansa voiton ehdoton edellytys taistelussa.

”Haasteenamme on tuottaa tehokkaita, kannettavia, hinnaltaan edullisia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja,” hän kertoo. ”Voimme varmistaa asevoimien kyvyn saavuttaa tavoitteensa ainoastaan täyttämällä kaikki nämä vaatimukset ja tuottamalla taistelijalle luottamuksen, joka vaaditaan tehtävän suorittamiseen.”

Luottamus on kriittinen tekijä

Äärimmäisissä olosuhteissa, jatkuvassa vaarassa taistellessa, kun virheitä voi tapahtua lukemattomilla tavoilla, sotilas ansaitsee välineet, joihin voi luottaa joka tilanteessa. Myös asevoimien on oltava varmoja siitä, että joukot pystyvät laukaisemaan aseensa oikein vaativimmissakin olosuhteissa ja vaikeassa maastossa.

Tavoitteenamme on tuottaa sotilaille työkaluja, joiden avulla tehtävän voi suorittaa mahdollisimman tehokkaasti, ja joihin taistelija tietää voivansa luottaa tilanteessa kuin tilanteessa.