Skip to content Go to main navigation Go to language selector
saabxaalto.jpg

Saab - Aalto-yliopisto Tech Talk

2 min read + Video

Tällä sivulla esitellään tarkemmin Saabin ja Aalto-yhteistyön strategisen yhteistyön tutkimusalueita. Tohtoriopiskelijamme Henri Kähkönen, Jouko Kinnari ja Lassi Meronen keskustelevat Aalto-yliopiston professoreiden kanssa omasta tutkimustyöstään, sen mahdollisuuksista, haasteista ja yhteiskunnallisesta hyödystä. 

Osa 3: Laskennallisen varmuuden kautta parempia malleja syväoppimiseen

Syväoppiminen, koneoppiminen ja tekoäly antavat merkittäviä mahdollisuuksia eri tieteenalojen kiperien haasteiden ratkaisemiseen. Saabin tohtoriopiskelija Lassi Meronen kehittää parempia syväoppimisen malleja, joita pystyttäisiin hyödyntämään esimerkiksi tutkissa ja lääketieteen diagnosoinnissa.

Syväoppimisen mallit ja tekoäly helpottavat elämäämme monella tavalla jo tänä päivänä. Teknologian mallinnuksessa on kuitenkin vielä paljon kehitettävää erityisesti varmuuden arvioimisessa. Syväoppimisen mallit saattavat esimerkiksi mennä vikaan varmuuden arvioimisessa tilanteissa, joissa malli kohtaa jotain itselleen uutta. Lassi Meronen kehittää nyt tutkimuksellaan mallia, joka osaisi laskennallisesti arvioida varmuutta.

Meronen kiittelee Aalto-yliopiston ja Saabin välistä yhteistyötä sen tuomista mahdollisuuksista pureutua tosielämän sovellushaasteisiin, joista tohtoriopiskelijoille tarjoutuu mielekkäitä tutkimussuuntia.

”Saab tarjoaa monia kiehtovia, tosielämän sovellushaasteita. Tämän takia syväoppimisen tutkimusalue on hedelmällinen yhteistyöalue niin Aallolle kuin Saabille,” toteaa Meronen.

Osa 2: Satelliiteista riippumattomia navigointiratkaisuja miehittämättömiin ilma-aluksiin

Olemme nykypäivänä monellakin tavalla riippuvaisia satelliittinavigoinnista missä ikinä liikummekin. Monet sovellukset nojaavat satelliittipaikannusjärjestelmien toimivuuteen. On odotettavissa, että tulevaisuudessa, esimerkiksi autonomisten kuljetusrobottien myötä, vaatimus paikannusjärjestelmän luotettavuudelle kasvaa.

Satelliittipaikannusteknologiassa on haasteensa: radiosignaalin kulun esteet, kuten korkeat rakennukset ja kasvusto, estävät signaalin kulkua satelliitista satelliittipaikanninvastaanottimeen. Myös tahallinen vastaanottimen häirintä on mahdollista.

Saabin tohtoriopiskelija Jouko Kinnari tutkii väitöstutkimuksessaan, miten tuotetaan miehittämättömille ilma-aluksille kyky paikantaa itsensä ilman riippuvuutta satelliittipaikannusjärjestelmistä, käyttäen kamera- ja inertiaalimittausjärjestelmiä.

Osa 1: Tulevaisuuden antenniryhmät mahdollisia millimetriaaltoteknologian avulla

Millimetriaaltoteknologia muuttaa verkkoyhteyksiä, mutta se voi myös mullistaa tutkat. Saabin tohtoriopiskelija Henri Kähkönen integroi millimetriaaltoteknologian mahdollistamia antenniryhmiä ja mikropiirejä mahdollisimman tiiviisti niin, että häviölliset rakenteet minimoidaan.

Saabin tohtoriopiskelija Henri Kähkönen kehittää tulevaisuuden antenniryhmiä, joiden häviölliset rakenteet ovat koitettu saada mahdollisimman pieniksi. Tutkimuksesta löytyy myös isoja mahdollisuuksia tulevaisuuden sovellutuksille. Langattoman tiedonsiirron lisäksi, millimetriaaltoteknologian mahdollistamista antenniryhmistä voidaan kehittää myös tutkia auto- tai terveysteollisuuden tarpeisiin. Pienet ja tarkat tutkat pystyvät havaitsemaan liikkeitä ja muutoksia ympäristössään.

Tutkimuksen edistämisessä Saabin apu on ollut avainasemassa. Yhteistyön kautta Kähkönen on saanut pääsyn huipputason 3D-printtaukseen, jonka kautta tarpeeksi tarkan ja laadukkaan metallisen antenniryhmäprototyypin printtaaminen on ollut mahdollista. Saabin avulla Kähkönen ja koko tutkimusryhmä on myös päässyt pohtimaan tutkimuksen pääkysymyksiä yhdessä Saabin insinöörien kanssa.

”Saabin asiantuntijoiden apu on auttanut meitä tutkimuksen edistämisessä sekä avannut minulle uusia näkymiä siihen, mitä tulevaisuuden antenniteknologialta vaaditaan,” kertoo Kähkönen.