Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
saab-aesa-fighter-radar---saab-9568-photo-peter-liander.jpg

Tutkimustyö Suomessa

Saab on tunnettu laajamittaisista yhteistyöhankkeistaan. Nämä yhteistyöhankkeet ovat yrityksemme elinehto, joka pitää meidät huippututkimuksen ja kehityksen kärjessä. Yhteistyö tiede- ja tutkimusmaailman kanssa tarjoaa Saabille merkittävää tietoa tuotekehitystarkoituksiin, ja hyödyttää laajalti tutkimusyhteisöjä ja edistää sen myötä yhteiskuntamme teknologista kehitystä. Olemme yksi Aalto-yliopiston neljästä strategisesta yhteistyökumppanista.

sub_rt2_with_mr-2.jpg

Tutkimusyhteistyö pähkinänkuoressa

10
Tutkimushankkeita käynnissä Saabin ja Aalto-yliopiston välisessä yhteistyössä.
> 30
Professoria, tutkijaa, tohtoriopiskelijaa ja diplomityöntekijää Saabilta ja Aalto-yliopistolta.
> 20
Saabin rahoittamasta yhteistyöohjelmasta valmistuvien tohtoreiden tavoitemäärä 10 vuodessa.

Ratkaisuja sensoreihin ja tekoälyyn – Saabin ja Aalto-yliopiston ainutlaatuinen yhteistyö tuottaa 20 uutta tohtoria

Saabin ja Aalto-yliopiston välinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin 2017. Sen jälkeen on käynnistetty 10 tutkimusprojektia, jotka keskittyvät erityisesti sensoriteknologiaan ja tekoälyn kehittämiseen. Aallon vahvuudeksi nähdään halu ja into ratkaista ongelmia, joita Saab ei pysty yksin ratkaisemaan.

Se alkoi kuninkaan vierailusta. Perinteisesti Saabin oli tapana valita yliopistolliset tutkimuskumppaninsa Ruotsin sisältä, mutta Kaarle Kustaan valtiollinen vierailu Suomessa vuonna 2015 muutti suunnan.

”Vierailulla huomattiin Aalto-yliopiston potentiaali Saabille kriittisillä aloilla, ja lähdettiin selvittämään yhteistyömahdollisuuksia”, kertoo Saabin tutkimusjohtaja Petteri Alinikula.

Saab valikoi tarkasti strategiset kumppaniyliopistot, joiden kanssa se tekee pitkäjänteistä yhteistyötä tutkimuksessa ja kehityksessä. Pitkäjänteisen tutkimuksen mahdollistamisen vuoksi yhteistyö on tärkeä mahdollisuus myös Aallolle. Se luo yliopistolle myös uusia kansainvälisen verkostoitumisen mahdollisuuksia. Alinikula on vastannut yhteistyöstä melkein sen alkumetreiltä.

”Vähintään kymmenen vuoden yhteistyösopimuksella ja 20 miljoonan euron alkuperäisellä investoinnilla Saabin malli on todella poikkeuksellinen suomalaisessa tutkimusyhteisössä. Pitkäjänteisyys poistaa paineen nopeiden tulosten kalastelulta, ja voidaan keskittyä oikeasti ratkomaan ongelmia”, Alinikula avaa.

20 uutta tohtoria Saabille kriittisille aloille

Aallon etuina oli pitkän linjan osaaminen Saabille tärkeillä aloilla, kuten sensoriteknologiassa ja tekoälyn tutkimuksessa. Esimerkiksi Aalto-yliopiston sensoriteknologiaosaaminen osuu hyvin yhteen Saabin tutka- ja tiedustelutuotekehityksen kanssa. Taustalla olevat perusteknologiat ovat mikroaaltotekniikka ja signaalinkäsittely. Näiden alojen tutkimus on Suomessa jo pitkään ollut korkealla tasolla suomalaisten tietoliikennetekniikan huippuyritysten ansiosta.

Yhteistyöprojekteja on käynnissä myös tekoälystä, jonka kehittäminen on Saabille tärkeää, koska se mahdollistaa nopean päätöksenteon automatisoinnin suuren datamäärän avulla. Perustavanlaatuisten tekoälymenetelmien tutkimus on Aallossa korkealla tasolla, sillä sitä on kehitetty jo vuosikymmeniä nykyisin Aalto-yliopistoon kuuluvassa, entisessä Teknillisessä Korkeakoulussa.

Yhteistyön tavoitteena on vähintään 20 uuden tohtorin valmistuminen Saabille kriittisiltä aloilta. ”Niin kutsutut Industrial PhD -opiskelijat ovat Saabin palkkalistoilla, mutta tekevät kuitenkin päätyökseen tutkimusta yliopistolla. Lisäksi jollain pienemmällä prosenttiosuudella tehdään myös varsinaista tuotekehitystä Saabille. Malli mahdollistaa yrityksen tuotekehityksen toimintatapojen oppimisen jo opintojen aikana. Tällaiset paikat ovat haluttuja, koska tutkintoon tähtäävän tutkimuksen lisäksi opiskelijalla on jo pysyvä paikka teollisuusyrityksessä”, kertoo Alinikula.

Yhteistyö sisältää tällä hetkellä 10 tutkimusprojektia. Tohtori- ja diplomiopiskelijoiden lisäksi tutkimuksessa on mukana myös post doc -tutkijoita, professoreja ja muita kokeneempia tutkijoita ohjaamassa opiskelijoita. Kokonaisuudessaan Saabin ja Aallon yhteisissä tutkimusprojekteissa työskentelee tällä hetkellä noin kolmenkymmenen hengen joukko.

”Toivottu laajuus tutkimukselle on saavutettu muutamassa vuodessa, mutta tietenkin tutkimuksen aiheita tulee jatkuvasti lisää”, kertoo Alinikula.

Kaikkiin tutkimuskohteisiin ei ole löytynyt tohtoritason tutkijaa, mutta Alinikula on luottavainen myös maisteriopiskelijoiden suhteen. ”Tottakai me toivomme, että nämä lupaavat diplomityön tekijät jatkavat tutkimustaan meille kriittisten aiheiden parissa tohtoriopiskelijoina. Intressimme on, että yhteistyö valmistaa niin maisteri- kuin tohtoriopiskelijoita tuotekehitykseen, ja valmistuvat tohtorit päätyvät myös valmistumisensa jälkeen Saabin leipiin”, sanoo Alinikula.

Saabin ja Aalto-yliopiston yhteistyö laajenee

Saabin mittava tutkimusyhteistyö Aalto-yliopiston kanssa on tuottanut hyviä tuloksia, ja sen rohkaisemana investoimme syyskuussa 2021 kolme miljoonaa euroa lisää yhteistyön laajentamiseen uusille tutkimusalueille. Lisäinvestoinnin jälkeen kokonaisinvestointimme tutkimusyhteistyöhön vuosina 2017–2026 on 23 miljoonaa euroa. Lisärahoituksen myötä yhteistyö laajenee väitöskirjatutkimuksesta väitöskirjan jälkeisiin tutkimuksiin. Saabin toimitusjohtaja Micael Johansson ja Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä kertovat tiedotustilaisuudessa aiheesta lisää.

Video - 00:28:58
brandphoto_saabgroup_premium_0040.jpg
Artikkeli

Hyötyä yhteiskunnalle niin 5G-laitteissa kuin lääketieteen diagnooseissa

Saabin ja Aalto-yliopiston tutkimusyhteistyöprojektien parissa työskentelee tohtoriopiskelijoita, jotka ovat Saab Finlandin palkkaamia, mutta suurin osa heidän työajasta kuluu Aalto-yliopistolla tutkimustyön parissa. 

Lue lisää
belongwithpurpose2340.jpg
Artikkeli

Pitkäjänteisellä tutkimuksella parempiin tuloksiin

Vähintään kymmenen vuoden yhteistyösopimuksella ja 20 miljoonan euron alkuperäisellä investoinnilla Saabin malli on todella poikkeuksellinen suomalaisessa tutkimusyhteisössä. Pitkäjänteisyys poistaa paineen nopeiden tulosten kalastelulta, ja voidaan keskittyä oikeasti ratkomaan ongelmia. 

Lue lisää