Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

GLSDB on tehty tämän päivän tarpeisiin

Nykyaikaisessa sodankäynnissä on käynyt ilmi hyvin varustetun tykistön merkitys. Vihollisen droonit pakottavat tykistön toimimaan entistä kauempaa, mikä on lisännyt tarvetta pitemmän kantaman tykistöaseille. Kantaman pidentäminen on tykistölle pitkälti kustannuskysymys, ja kustannustehokkuus onkin avaintekijä nykyisessä tilanteessa, kun asevoimilla on suuret vajeet täytettävinään. GLSDB-ohjusjärjestelmä tarjoaa ylivoimaisen kantaman ja kustannusten suhteen. GLSDB-ammuksen 150 kilometrin kantama antaa maavoimille mahdollisuuden iskeä kaukana vihollisen linjojen takana oleviin tärkeisiin kohteisiin jopa metrin tarkkuudella edullisemmin kuin mikään muu järjestelmä. 

glsdb.jpg

Maavoimat ovat nykyään alttiita uhille kaikista suunnista. Sen vuoksi niillä on kasvava tarve monikäyttöisille, helposti liikuteltaville ja ketterille asejärjestelmille ja ampumatarvikkeille, jotka pystyvät vastaamaan monenlaisiin modernin sodankäynnin vaatimuksiin. "Yli kymmenen vuotta sitten ryhdyimme Boeingin kanssa testaamaan, voisiko suihkuhävittäjiä varten kehitetyn SDB-liitopommin (Small Diameter Bomb) muuntaa tykistökäyttöön sopivaksi", kertoo puolustusyhtiö Saabin markkinointi- ja myyntijohtaja Morten Jensen. "Miksi? Koska huomasimme, että markkinoilla oli tarve yksinkertaiselle ja tarkalle pitkän kantaman tykistöratkaisulle." Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) ‑ammuksen kantama on noin 150 kilometriä, joten sillä pystyy tuhoamaan vihollisen kohteita tai joukkoja pitkän matkan päästä. Edullisen hinnan mahdollistaa se, että ase on kahden käytännössä toimivaksi todetun järjestelmän yhdistelmä: Boeingin Small Diameter Bomb I -ammuksen ja M26 Multiple Launch Rocket System (MLRS) ‑raketin. Saab on kehittänyt GLSDB-ammukselle oman laukaisualustan, jonka voi asentaa mihin tahansa 20 jalan lavettijärjestelmää käyttävään kuorma-autoon tai konttiratkaisuksi.

Häiriösietoinen ja ketterä

Erityisesti kaukaa ammuttavien ohjusten riski tulla vihollisen havaitsemaksi ja häirinnän kohteeksi kasvaa jatkuvasti. Pitkän kantaman täsmäammus GLSDB on kuitenkin varustettu uudenaikaisella tekniikalla: "Niin kaikissa testeissä kuin käytännön toiminnassakin se on kestänyt häirintää ensiluokkaisesti", Jensen kertoo. Innovatiivinen tekniikka varmistaa, että GLSDB on luotettava voimavara taistelukentällä. Taistelussa toimivaksi todetun SDB I ‑ammuksen käyttö tarjoaa ainutlaatuisen toimintakyvyn, jonka tekninen perusta on Yhdysvaltain ilmavoimien testaama ja varmistama. Nämä mekanismit yhdessä suojausprotokollien ja uudenaikaisten tiedonsiirtotekniikoiden kanssa takaavat GLSDB-ammusten operatiivisen toimintavarmuuden myös alueilla, joilla GPS ei toimi.

GLSDB ja muut laukaisualustat

On myös mahdollista integroida GLSDB moneen muuhun laukaisualustaan, esimerkiksi HIMARS-, M270- ja Chunmoo-järjestelmiin. Nämä integrointimahdollisuudet sekä säästävät asevoimien resursseja että laajentavat nykyisten järjestelmien kyvykkyyksiä. HIMARS- ja M270-järjestelmissä GLSDB voi toimia yhtenä ampumatarvikevaihtoehtona, joka tarjoaa pitemmän kantaman ja vähentää riskiä päätyä vihollisen vastatykistötoiminnan tai droonien maaliksi.

glsdbocoimage4.jpg

Monipuoliset laukaisumahdollisuudet

GLSDB-ohjus löytää maalinsa mihin tahansa suuntaan ammuttuna. Tämä tarkoittaa, että GLSDB ei tarvitse suoraa ballistista lentorataa laukaisualustasta maaliin. Kun ammus saavuttaa lentoratansa lakipisteen, sen siivet avautuvat ja ammus liitää kohti maalia ohjelmoitujen asetusten mukaisesti, joten se voi lähestyä maalia myös laukaisusuuntaan nähden sivuilta tai takaa.

Inertianavigointijärjestelmän tukema integroitu erittäin tarkka GPS-järjestelmä varmistaa tarvittavan osumatarkkuuden. Vaikka tuulet ja sää vaikuttavat ammuksen lentorataan, GPS-navigointijärjestelmä pystyy kompensoimaan tämän vaikutuksen ja varmistaa siten parhaan mahdollisen tarkkuuden (alle 1 metri). GLSDB:n onnistumistodennäköisyyttä maalin tuhoamisessa parantaa s e, että järjestelmällä voi iskeä samaan maaliin usealla ammuksella eri ilmansuunnista ja korkeuksista. Se heikentää vihollisen pistetorjuntajärjestelmien kykyä suojata maaleja. SDB-ammuksesta on myös lasermaalinhaulla varustettu versio, jota voisi käyttää myös GLSDB-kokoonpanossa. .Se mahdollistaisi aseen käytön liikkuvia maaleja vastaan ja parantaisi entisestään täsmäasekykyä.

Vihollisen pakottaminen taaksepäin

Vaikka nykyinen sodankäynti tapahtuu samanaikaisesti eri aselajien toiminta-alueilla, maahyökkäykset ovat silti erityisen tehokkaita ja usein tuloksen kannalta ratkaisevia sotatoimia. Joukkojen ja kriisialueella asuvien ihmisten suojaamiseksi on välttämätöntä työntää vihollinen ja sen tukikohdat mahdollisimman kauas etulinjasta – mahdollisimman vähäisin oheisvahingoin. Morten Jensenin sanoin: "Täsmäohjatut ammukset ovat tulevaisuudessa olennainen osa kaikkia vastahyökkäyksiä, sillä ne antavat mahdollisuuden iskeä tärkeisiin kohteisiin jo kaukaa ja pakottaa siten vihollinen siirtämään yksikkönsä ja ammusvarastonsa kauemmas etulinjasta. Se vaikeuttaa vihollisen huollon toimintaa ja heikentää sen eri aselajien kykyä toimia yhtenäisenä voimana", Morten Jensen tietää.

Tulivoima on elintärkeää myös maavoimien taistelussa. Kyky ampua useita ohjuksia lyhyessä ajassa, neutraloida monta maalia lähes samanaikaisesti, laajentaa toimintamahdollisuuksia valtavasti. Tarkkuutensa lisäksi GLSDB-ammukset ovat hyvin tuhovoimaisia ja pystyvät tunkeutumaan luoliin tai maanalaisiin piilopaikkoihin, sillä ammus on varustettu monitoimisella taistelukärjellä, jolla on sekä räjähdys- että sirpalevaikutus. Aseesta on myös laserversio, joka sopii erityisesti liikkuvien maalien tuhoamiseen. Ohjelmoitava isku- ja hidastettu sytytin takaa tunkeutumisen syvälle tai tarkan lyhyen kantaman ammunnan.

glsdbocoimage2a.jpg

Kustannustehokkuus on entistä tärkeämpää

Täsmäohjukset kehitettiin alun perin ilmasta laukaistaviksi aseiksi, mutta nykyään niitä käytetään yhä useammin monikäyttöisenä maavoimien aseena. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Saab on mukauttanut olemassa olevaa järjestelmää muille aselajeille sopiviksi ja luonut siten lisäarvoa: "Koska meillä on vahva asema kaikissa aselajeissa, voimme hyödyntää synergioita ja muiden alojen osaamista. Osana tuotekehitystyötämme tutustumme aina huolellisesti siihen, mitä on tarjolla jo nyt, mitä voidaan mukauttaa ja mitä toimiviksi osoittautuneita kykyjä ja tekniikoita voimme siirtää uusiin järjestelmiin", sanoo Saabin markkinointi- ja myyntijohtaja Morten Jensen. 

Epävarmassa maailmassamme puolustusbudjetteja joudutaan hajauttamaan entistä useammille alueille, joten eri vaihtoehtojen kustannustehokkuus on entistä tärkeämpi tekijä. GLSDB:n kaltaisia asejärjestelmiä kehitetään siis jatkossakin, sillä monipuoliset käyttömahdollisuudet ovat avaintekijä tehtävien onnistumisen kannalta. GLSDB:n kaltaiset asejärjestelmät kuuluvat varmasti joustavimpiin ja tehokkaimpiin ratkaisuihin, joita edullista ja tarkkaa pitkän kantaman asejärjestelmää etsivät asevoimat voivat löytää.

Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB)

Monipuoliset laukaisumahdollisuudet

Maasta laukaistava pieniläpimittainen pommi (Ground-Launched Small Diameter Bomb, GLSDB) on nykyaikaiseen taistelukenttään suunniteltu korkean tarkkuuden pitkän kantaman ampumatarvike. Tämä ratkaisu voidaan laukaista useilta eri alustoilta, ja siihen on saatavana laaja valikoima taistelukärkiä. GLSDB tuo uuden ulottuvuuden asevoimien voimavaroihin.

Lue lisää