Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Een partnerschap van gelijken

Bij Saab zijn we ervan overtuigd dat een investering in de veiligheid van Nederland een investering in uw toekomst moet zijn. Het zou ook een generator van onafhankelijkheid en economische en industriële groei moeten zijn. Samenwerking en langdurige partnerschappen zijn de middelen die deze vooruitgang mogelijk maken. Concurreren op wereldschaal impliceert een sterke aanwezigheid op belangrijke markten. Saab kijkt nu met deze blik naar Nederland.

Een groter deel van de industriële activiteiten, van onderzoek en ontwikkeling tot onderhoud, reparatie en revisie, zal in de toekomst buiten de thuismarkt van Saab, Zweden, worden uitgevoerd. Samenwerking met lokale entiteiten zorgt ervoor dat Saab’s producten aan de internationale en lokale markteisen worden aangepast. Dit concept is niet nieuw voor Saab. Buiten Saab op zoek gaan naar de modernste leveranciers is altijd onderdeel van onze aanpak geweest. Dit is ook gebeurd in onderzoekssamenwerkingsverbanden, in triple helix-verband met de Zweedse academische wereld, en in samenwerkingsverbanden met andere bedrijven.

In de loop der jaren heeft Saab zijn succes gebouwd op wederzijds voordelige lange-termijnpartnerschappen met lokale belanghebbenden in de landen waar het bedrijf actief is. Saab gelooft sterk in samenwerking met lokale bedrijven en industrieën en ziet dit als een integraal onderdeel van zijn DNA. De bewezen staat van dienst van Saab op het gebied van industriële samenwerking in meer dan 30 landen spreekt voor zich. Dit heeft geleid tot nieuwe bedrijven en banen, vaak in combinatie met aanzienlijke programma's voor de overdracht van technologie.

Saab investeert veel in onderzoek en ontwikkeling om wereldwijd toonaangevende technologieën te ontwikkelen. Ondanks de relatief kleine omvang van het bedrijf biedt het een brede en concurrerende productportfolio dankzij slim denken, internationale samenwerkingsverbanden en de durf om nieuwe dingen te proberen. Innovatie is een integraal onderdeel van het succes van Saab, materialen en methoden die tien jaar geleden nog als "raketwetenschap" werden beschouwd, zijn nu in productie.