Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Bättre resultat med långsiktig forskning

2 min read + Video

Det långsiktiga samarbetet betraktas som en fördel för såväl Saab som Aalto-universitetet. När avtalen är på plats är det lättare att fortsätta till en ny undersökning efter den föregående än i ett mer projektbetonat samarbete.

”Den största fördelen ur ett personligt perspektiv är att man får sätta sig in djupare i den egna forskningen och å andra sidan i Saabs produktportfölj, det vill säga en förståelse för var i utrustningen den egna forskningen faktiskt behövs. Lönen är också något högre än när man bedriver forskning direkt för universitetet, vilket naturligtvis är ett trevligt tillskott”, säger Kähkönen.

”Enbart doktorsstudier är inte lika direkt kopplade till det praktiska som när man bedriver forskning för ett företag”, instämmer Meronen, ”Det är naturligtvis motiverande på en personlig nivå att det finns en tydlig väg framåt. Om det går bra enligt båda parter är förhoppningen att fortsätta arbetet på Saab även efter doktorsstudierna”.

”Aalto-universitetets tre huvuduppgifter är forskning, undervisning och samhällspåverkan. Dessutom har vi en särskild uppgift i att öka den nationella innovationsförmågan. Samarbetet med Saab främjar alla dessa mål”, säger professor Ville Viikari från Aalto-universitetet. ”Forskningen ger ny vetenskaplig information och doktoranderna skaffar sig kompetens som några av de bästa experterna i branschen. När den är som bäst leder forskningen till nya produkter eller andra innovationer, som sedan får Saabs verksamhet att växa och ger arbetstillfällen och skatteintäkter till samhället.”

”Samarbetet har hittills gått exemplariskt. En viktig faktor i samarbetet är öppenhet och tillit. När vi förstår Saabs kunders framtida behov och Saab förstår våra mål har vi hittat en givande samarbetsgrund för båda parter. Jag är mycket nöjd med vårt sätt att samarbeta och de resultat vi uppnått” säger Viikari glatt.