Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab donerar pengar till Hangö frontmuseum under Finlands jubileumsår

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab donerar 32 000 euro till Hangö frontmuseum i samband med Finlands 100-årsjubileum i år, 2017. Donationen ska användas för en grundläggande renovering av museet och för drift av verksamheten. Saab är samarbetspart i ”Finland 100” och donationen är en del i detta partnerskap.

Frontmuseet, som krigsveteranerna byggt upp, finns på ett krigstida frontavsnitt vid byn Lappvik. Där museet idag står, fördes strider under sommaren 1941.

Hangö frontmuseums nya basutställning syftar till att fördjupa besökarnas kunskap om krigsåren och andra epoker i Finlands historia. Museets artillerihall presenterar artilleriet och föremål med koppling till artilleriet.

Ett av museets dragplåster är korsun Gyllene Freden (en typ av skyddsbunker), som rekonstruerats efter en korsu, som fanns på samma plats under fortsättningskriget. Veteraner, som tjänstgjorde i Hangö under fortsättningskriget, har byggt en rekonstruktion av korsun, som öppnades för allmänheten 1981.

Renoveringen av Hangö frontmuseum genomförs av Krigshistoriska föreningen i Västnyland, en förening som grundades 2015 och vars huvuduppgift är att bevara minnen från krigstiden på Hangö udd.

-       Renoveringen av museet är Krigshistoriska föreningens första och största projekt. Föreningen köpte Hangö Frontmuseum i början av 2016 och museet öppnas igen för allmänheten på försvarets högtidlighållande den 4 juni 2017. Samma dag firas också Mannerheims 150-åriga födelsedag”, säger Martina Lindberg, verksamhetsledare för Krigshistoriska föreningen.

-       Projektet genomförs med bland annat EU-finansiering samt med bidrag och företagsdonationer. Saabs stöd är mycket viktigt för att vi ska kunna genomföra projektet. Saab är med sin donation museets huvudsamarbetspartner. Hangö frontmuseet och Saab planerar för olika evenemang under jubileumsåret med ambitionen att vårda arvet efter krigsveteranerna och säkerställa att minnet av deras uppoffringar bevaras till kommande generationer.

-       Finlands rika historia och berättelserna om frontarvet inspirerar. För att kunskapen om kulturhistoriskt viktiga platser som Hangö frontmuseum ska säkerställas också hos kommande generationer, är vi glada över att kunna bidra. Vårt stöd till den unika renoveringen av museet är ett av flera sätt för Saab att kunna bidra till ”Finland 100”, säger Anders Gardberg, landschef för Saab i Finland.

Saab deltar i firandet av Finlands 100 år av självständighet

Saab är också en samarbetspartner i Finlands firande av 100 år av självständighet, ”Finland 100”.  Saab har varit en del av Finlands historia alltsedan Saab etablerades i Finland redan 1946. Saab sysselsätter idag, tillsammans med dotterbolaget Combitech Oy, cirka 70 personer på olika platser i Finland (Esbo, Tammerfors, Jyväskylä och Säkylä).

Under jubileumsåret kommer Saab att ta flera initiativ för att stärka partnerskapet, bland att främjande av forskning och utveckling. Följ Saab i sociala medier och på saabgroup.com/Finland för kontinuerlig information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

 

Jan Lewenstam

Communication Manager Finland

Saab Finland Oy

+358 503042627

 

www.saab.fi

www.saabgorup.com