Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och Aalto-universitetet tecknar ett tioårigt samarbetsavtal

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och Aalto-universitetet har tecknat en överenskommelse om ett tioårigt program som syftar till att stärka det gemensamma forskningssamarbetet, särskilt avseende långsiktig forskning inom sensorteknik. Aalto-universitetet och Saab har samarbetat inom det här fältet under en tid, och det nyligen undertecknade avtalet stärker samarbetet ytterligare. Det totala värdet för avtalet är cirka 20 miljoner euro fördelat över tio år.

Forskningssamarbete mellan universitet och teknikföretag gynnar både de aktuella parterna och samhället i stort. Branschens utmaningar leder till nya och intressanta forskningsfrågor, och forskningsresultaten leder i sin tur till nya affärsmöjligheter.

– För Aalto-universitetet innebär samarbetet med Saab ett betydande tillskott av resurser till forskning inom området, och en möjlighet att dela expertkunskaper med Saab. Tack vare avtalet kan Aalto-universitetet utöka och fördjupa sina forskningsinsatser inom fältet, samtidigt som vi ökar det tvärdisciplinära samarbetet och utbildar nya experter, säger Tuula Teeri, rektor för Aalto-universitetet.

Saab är ett av de ledande globala företag som investerar i sin egen produktutveckling. Saab investerar 25 % av sina totala intäkter i forskning och utveckling, och företaget är känt inom branschen som en pionjär när det gäller teknisk innovation. Saab har lång erfarenhet av att samarbeta med universitet och forskningsinstitut. Aaltos partnerskap med Saab fokuserar på framtidens tekniker. Saab är särskilt intresserat av att utveckla tekniker för radio och signalbearbetning, vilket är en av Aalto-universitetets styrkor.

Den vetenskapliga forskningen är inriktad mot utveckling av kognitiv systemteknik, mikrovågssystem, sensorteknik samt hydroakustik. Tonvikten ligger på långsiktig utveckling av sensorteknik. Under den tioåriga avtalsperioden förväntas samarbetet utökas med nya områden.

– Genom samarbetet med Aalto-universitetet kommer Saab att stärka sin banbrytande tekniska expertis inom sensorer och kommunikation. Vår sensorteknik är klassledande, och vi vill fortsätta ligga i framkant. Vi förväntar oss att samarbetet ska ge oss ny teknik till stöd för vår forskning och utveckling. Samarbetet syftar också till att stärka det finska industriella ekosystemet och den internationella synligheten inom fältet, säger Saabs VD Håkan Buskhe.

Aalto-universitetet och Saab undersöker också möjligheterna att dela utrymmen och infrastruktur på Aaltos campus.

För mer information kontakta:

Saabs presscenter,

+46 (0)734 180 018,

presscentre@saabgroup.com

www.saab.fi

www.saabgroup.com

Följ oss på Twitter: saabfi och @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.