Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab stödjer innovativt hästhinder

4 min read

hinderbygge.jpg

Saab vill främja och lyfta den innovativa andan som finns inom ridsporten. Företaget samverkar därför i ett projekt där studenter från Chalmers har tagit fram ett smart hästhinder.

Saab har valt att gå in och samarbeta med ridsporten på flera olika sätt. Ett av dessa sätt är genom något som kallas ”Ridsportens Innovationer”. Den tekniska utvecklingen kommer att ha stor betydelse för ridsporten och tillsammans med svenska ridsportförbundet skapar Saab en mängd spännande och nytänkande lösningar på ridsportens dagliga utmaningar.

Ett konkret exempel på det är Saabs samarbete med Chalmers tekniska högskola för att gemensamt stärka och utveckla forskning, innovation och utbildning inom radar- och sensorteknologi.

Redan förra året visades och användes ett hinder av Chalmers teknologer som mätte hur högt över hindret hästen hoppade. Under Gothenburg Horse Show i år presenteras ett nytt innovativt hinder framtaget av teknologer från Chalmers. Årets hinder mäter hur långt innan ett hinder hästen tar avstamp samt hur långt hästen hoppar. Projektet startade med att avelsorganisationen Swedish Warmblood (SWB), som verkar för att främja svensk avel, uppfödning och utbildning av hästar, kontaktade Chalmers. De sökte en teknisk lösning som kan bidra till lägre framtida skaderisk för hästar och där man kan koppla mätningar till studier om förslitningsskador i frambenen. Beroende på vad resultatet visar kan man försöka avla fram mer hållbara hästar.

Totalt har det varit tio teknologer, från åtta olika program på Chalmers, som anmälde sitt intresse att delta i projektet. Louise Lorentzon är en av teknologerna som har varit med sedan projektet startade i november 2016. – Det har varit otroligt givande och jag som projektledare har lärt mig massor. Framförallt hur man strukturerar och leder projekt, och hur man kommunicerar både inom gruppen men även utåt. Överlag har både vår tekniska men framförallt vår problemlösningsförmåga satts på prov, säger Louise Lorentzon.

Hon berättar också att tanken och målet med projektet är att deras teknik ska kunna registrera avståndet före och efter hindret. Informationen är mycket givande när man tränar häst då avstånden före och efter är avgörande för att få till ett så bra hopp som möjligt. Speciellt med unga hästar som ska börja tränas och där man inte vill att de ska skadas av att de alltid hoppar av förtidigt eller försent.

Hindret som används är ett standardhinder som har en lasersensor monterad i en skyddande låda under bommarna. Själva sensorn är en inköpt lasersensor som roterar 15 gånger per sekund och mäter avstånd i en radie upp till 10 meter med mycket hög precision. I samma låda finns även batteri till både sensorn och antennen för att allt material ute på tävlingsarenan måste vara självförsörjande. 

Eftersom inga kablar fås dras upp till läktaren har en av utmaningarna varit att skapa en störningsfri kommunikationslänk för att föra över mätdata till dator samt att styra utrustningen. För detta ändamål använder sig teknologerna av riktantenner för att kunna skicka mätdata från hindret till en dator där all data tolkas. Med hjälp av en algoritm som teknologerna har utvecklat får de sedan fram avståndsinformation. 

Hindret kommer att användas under Gothenburg Horse Show och avstånden kommer att visuellt visas på storbildsskärmarna under tävlingarna där publiken kan ta del av informationen.

Under resans gång har teknologerna fått handledning och hjälp från Saab i Göteborg. Hjälpen har bestått i att se helheten och stötta inom vissa specifika områden såsom design av kommunikationslänken (mikrovågsoch antennteknik) samt styrning av lasern (programmering). Samarbetet har upplevts som mycket positivt från båda håll.

Teknikutvecklingen har länge varit minimal inom ridsporten, men Chalmers har ett flertal hästprojekt på gång där man kombinerar teknik och häst. Planen är att nästa år förbättra hindret ännu mer och då mäta något annat som är av intresse och då av en annan grupp studenter.