Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Utveckling av ny sjömålsrobot på Saab Technology Center i Tammerfors

Saabs nyetablerade utvecklingscenter Saab Technology Center (STC) i Tammerfors, Finland, används i utvecklingen av nästa generations sjömålsrobot till den svenska försvarsmakten.

2017 tecknade Försvarets Materielverk, FMV, ett kontrakt med Saab gällande utveckling av en ny försvarsmaktsgemensam sjömålsrobot. Sedan starten av utvecklingsprojektet har Saab använt sitt nya utvecklingscenter Saab Technology Center, STC, i Tammerfors, Finland, för utveckling av viktiga delar till den nya sjömålsroboten. Utvecklingen i Tammerfors har initialt fokuserat på mikrovågsteknik och utveckling av robotens nya radarmålsökare.

“För oss är det väldigt glädjande att använda centrat som en del i utvecklingen av försvarsmaktens nya sjömålsrobot. Den kunskap och erfarenhet som finns bland de anställda på STC är unik och vi är övertygande om att det arbete som genomförs kommer gynna RBS15-systemet i framtiden”, säger Anders Gardberg, chef för Saabs landsenhet i Finland.

I mars 2017 offentliggjorde Saab beställningen från FMV gällande utveckling och produktion av nästa generations sjömålsrobotsystem. Systemet kommer att integreras på det svenska flygvapnets nya stridsflygplan Gripen E, samt i den svenska marinens korvetter av Visby-klass.

Etableringen av Saabs utvecklingscenter STC i Tampere, Finland, offentliggjordes i början av 2018. Saab Technology Center-konceptet  går att utöka till andra aktivitetsområden och platser. Saab och dess dotterbolag Combitech Oy har för tillfället knappt 100 anställda i Finland, med kontor i Helsingfors, Esbo, Jyväskylä, Tammerfors och Säkylä.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.