Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Nästa generations Carl-Gustaf-ammunition till Sverige

Saab har fått en beställning från Försvarets Materielverk (FMV) på ny spränggranat och nytt riktmedel till granatgeväret Carl-Gustaf®. Ordervärde är cirka 300 MSEK respektive 65 MSEK och leveranser kommer ske under 2022-2023.

20211221-sv-4147080-1.jpg

Ammunitionen kommer att användas av den svenska försvarsmakten. Den nya programmerbara ammunitionen kan kommunicera med det nya riktmedlet på granatgeväret. Det innebär att operatören kommer ha möjlighet att snabbt konfigurera inställningar för laddad ammunition.

- Den här beställningen är startskottet för framtidens Carl-Gustaf. Genom kombinationen av vår spetskompetens inom understödsvapen och avancerad teknologi möjliggör vi för första gången en kommunikation med granaten. Det ger Carl-Gustafoperatören ett effektivt men samtidigt lätthanterligt tillskott i den redan breda ammunitionsportföljen, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

De två enheter som nu tillförs, i kombination med beställningen från 2019 på Carl-Gustaf M4 (Granatgevär 18 inom svenska försvarsmakten), innebär en väsentlig förmågehöjning för granatgevärssystemet i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab

Facebook: @Saab 

LinkedIn: Saab

Instagram: Saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.  Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.