Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på två GlobalEye till Sverige

Saab har idag skrivit kontrakt med och mottagit en beställning från Försvarets Materielverk (FMV) på spanings- och ledningsflygplanet GlobalEye till Sverige. Beställningen omfattar två GlobalEye med leveranser planerade 2027. Orderbeloppet är cirka SEK 7,3 miljarder och kontraktsperioden är 2022-2027. Kontraktet innefattar även optioner som ger FMV möjlighet att beställa upp till två ytterligare GlobalEye.

20220630-en-4300852-1.jpg

Saabs GlobalEye består av radarn Erieye Extended Range, som har en räckvidd på mer än 550 kilometer, ett antal avancerade sensorer och ett ledningssystem som är integrerade på flygplanet Global 6000.

- GlobalEye kommer att ge Sverige spanings-och ledningsförmåga i absolut världsklass. Saabs viktigaste uppdrag är att bidra till trygghet för människor och samhällen och jag är stolt över att GlobalEye kommer att stärka den svenska Försvarsmaktens förmåga ytterligare, säger Saabs koncernchef och VD Micael Johansson.

GlobalEye ger spanings- och ledningsförmåga över luftrum, hav och mark samt kan skicka information i realtid till enheter i såväl Flygvapnet som Armén och Marinen. Detta ger en samlad lägesbild av vad som sker i omgivningen samt gör det möjligt att tidigt upptäcka hot. Utöver den militära förmågan kan GlobalEye också användas för att ge stöd till det civila samhället och totalförsvaret, exempelvis genom ledning och koordinering i räddningsinsatser vid naturkatastrofer eller större olyckor på land eller till sjöss.

Saab kommer att utföra arbetet i Göteborg, Linköping, Järfälla, Arboga och Luleå i Sverige samt i Tammerfors, Finland och i Centurion, Sydafrika.

Ytterligare pressmaterial om GlobalEye: www.saab.com/globaleye-presskit

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter
Mattias Rådström, Presschef
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab
Facebook: @Saab 
LinkedIn: Saab
Instagram: Saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2022 kl. 08.45 CET.