Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
innovation_hero_1920x1440.jpg

En del av framtidens innovation

2 min read

Innovation är ett lagarbete som kräver resurser, struktur, tålamod och kultur. Oavsett om det handlar om den första serietillverkade katapultstolen, den första helt rörliga canardvingen på ett stridsflygplan eller världens modernaste ubåtssystem, så är hemligheten densamma: ett målmedvetet, strukturerat och disciplinerat innovationsarbete.

Sedan Saab grundades 1937 har innovation varit en röd tråd. Det finns handskrivna lappar från 1930-talet, där Saabmedarbetare har skrivit ned förslag på hur produktionen skulle kunna förbättras. Den andan, att hela tiden söka förbättring och vara öppen för nya idéer, har präglat Saabs verksamhet sedan starten.

Samarbete är en förutsättning när det gäller innovation. Det som är bra för samhället är bra för oss och vice versa. Därför har vi alltid varit måna om att arbeta tillsammans med den akademiska världen, industrin och statliga myndigheter. Det har vi gjort sedan starten 1937 – under 90-talet gav amerikanska forskare den här typen av samarbete ett namn: Triple Helix.

Vi är stolta över att satsa upp till 25% av vår omsättning på R&D.

Triple Helix innebär att vi kan samordna mycket mer, dela på risker och se till att innovationer används på rätt sätt: ibland inom försvarsindustrin, ibland inom civilsamhället. Forskningen blir bättre, arbetstillfällena fler och industrin blir mer konkurrenskraftig.

Innovation har ett pris. Vi är stolta över att satsa upp till tjugofem procent av vår omsättning på Research & Development, R&D. Det är fem gånger mer än de flesta liknande företag satsar.

Så när GlobalEye ser den minsta förändring på hundratals kilometers avstånd, när A26:s tysta stirlingmotorer glider obemärkt förbi de mest känsliga öron och när Gripens system har total kontroll över extrema manövrar – då är det Saabs grundmurade tradition av innovation som står bakom.

Då, nu och i framtiden. 

 

Därför gjorde vi | En del av

Med den här kampanjen vill vi bredda bilden av Saab i Sverige och visa vad som driver oss i vårt arbete. Många kopplar fortfarande ihop oss med biltillverkning, en verksamhet som avvecklades redan 1996.

Osäkerheten som råder på många håll i världen, sedan Rysslands invasion av Ukraina, har placerat försvarsfrågor högre på agendan och gjort vårt syfte som företag allt mer relevant. Det har gjort vårt rekryteringsbehov större än tidigare, det är därför direkt avgörande för vår verksamhet att vi når ut till potentiella medarbetare. Saab är en lokal arbetsgivare, likväl som global, och vi finns på plats på över 30 orter i Sverige. 

”En del av” är vårt sätt att visa allmänheten vilka vi är, vad vi gör och varför vi gör det. Att vi är en del av samhället, en del av respektive ort som vi verkar på och en del av Sverige och hela landets försvar.