Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
banner_lokalsamhalle_1920x1440px.jpg

En del av det hållbara samhället

1 min read

Utan säkerhet kan det inte finnas någon hållbarhet. För i samma ögonblick vår personliga och nationella säkerhet hotas, kommer vi inte prioritera en hållbar omställning. Då kommer vi att behöva försvara oss. Därför är ett säkert samhälle en förutsättning för ett hållbart samhälle. Saab spelar en självklar roll när samhället ställer om.

Hållbarhet är många saker. Det är att gå från fossila till förnybara energikällor. Att återvinna smått och stort, återgå till lokalproducerade livsmedel, dra ned på onödig konsumtion och värna ekologisk mångfald. Det är en stor uppgift vårt samhälle står inför – kanske den viktigaste och svåraste någonsin.

Men en sak är säker: utan säkerhet kan det inte finnas någon hållbarhet. För i samma ögonblick vår personliga och nationella säkerhet hotas, kommer vi inte prioritera en hållbar omställning. Då kommer vi att behöva försvara oss.

Saabs produkter hjälper Försvarsmakten att hålla Sveriges gränser säkra. Utöver det finns vår teknologi i en lång rad samhällskritiska verksamheter och gör dem så säkra de kan vara.

Det är viktigt för oss.

Hållbarhet – en del av vår strategi

Saabs hållbarhetsåtagande bygger på vårt uppdrag att göra människor och samhällen säkra genom att bidra till försvars- och säkerhetsförmågan. Hållbarhet integreras i varje del av vår strategi och lägger grunden för företagets långsiktiga utveckling och tillväxt.

Våra tre huvudåtaganden

Gripen E & GlobalEye

Hållbarhetsrapport

För Saab är ansvar för människor, samhälle och miljö avgörande för att skapa hållbar tillväxt.

Gå till rapporten

Därför gjorde vi | En del av

Med den här kampanjen vill vi bredda bilden av Saab i Sverige och visa vad som driver oss i vårt arbete. Många kopplar fortfarande ihop oss med biltillverkning, en verksamhet som avvecklades redan 1996.

Osäkerheten som råder på många håll i världen, och sedan Rysslands invasion av Ukraina även i vårt närområde, har placerat försvarsfrågor högre på agendan och gjort vårt syfte som företag allt mer relevant. Det har gjort vårt rekryteringsbehov större än tidigare, det är därför direkt avgörande för vår verksamhet att vi når ut till potentiella medarbetare. Saab är en lokal arbetsgivare, likväl som global, och vi finns på plats på över 40 orter i Sverige. 

”En del av” är vårt sätt att visa allmänheten vilka vi är, vad vi gör och varför vi gör det. Att vi är en del av samhället, en del av respektive ort som vi verkar på och en del av Sverige och hela landets försvar.