Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
en-del-av-totalforsvaret.jpg

En del av totalförsvaret

1 min read

Tillsammans med andra samhällsaktörer stärker vi Sveriges civila och militära försvar så att kvällsträningen, sophämtningen och mobiltelefonin fortsätter att fungera.

Det senaste året har omvärldsläget förändrats drastiskt; vi har krig i vårt närområde och politiska spänningar på många platser i världen, påverkansoperationer och IT-säkerhetsincidenter.

Försvaret av vårt land innefattar två delar – det militära försvaret och det civila försvaret. Tillsammans kallas dessa två delar för totalförsvaret. Det militära försvaret ser till att skydda landets gränser och det civila försvaret skyddar samhällsviktiga verksamheter.

På Saab bidrar vi till totalförsvaret genom att erbjuda allt från stridsflyg och ubåtar till cybersäkerhetslösningar. Vi stöttar alltså Försvarsmakten med produkter som skyddar våra gränser och genom vårt samarbete med myndigheter, regioner, kommuner, företag och andra samhällsviktiga verksamheter är vi en del av civilförsvaret, inte minst via vårt dotterbolag Combitech.

Totalförsvaret handlar om att låta samhället fortsätta. Och att ställa om och samarbeta – vad som än händer.

Därför gjorde vi | En del av

Med den här kampanjen vill vi bredda bilden av Saab i Sverige och visa vad som driver oss i vårt arbete. Många kopplar fortfarande ihop oss med biltillverkning, en verksamhet som avvecklades redan 1996.

Osäkerheten som råder på många håll i världen, sedan Rysslands invasion av Ukraina, har placerat försvarsfrågor högre på agendan och gjort vårt syfte som företag allt mer relevant. Det har gjort vårt rekryteringsbehov större än tidigare, det är därför direkt avgörande för vår verksamhet att vi når ut till potentiella medarbetare. Saab är en lokal arbetsgivare, likväl som global, och vi finns på plats på över 30 orter i Sverige. 

”En del av” är vårt sätt att visa allmänheten vilka vi är, vad vi gör och varför vi gör det. Att vi är en del av samhället, en del av respektive ort som vi verkar på och en del av Sverige och hela landets försvar.