Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Andreas jobbar med det häftigaste som Sverige någonsin tagit fram.

3 min read

Andreas kommer ursprungligen från Värmland, men sedan fem år tillbaka arbetar han på Saab. Flytten till Linköping är inget han ångrar eftersom han dagligen får jobba med – som han själv uttrycker det – ”tveklöst en av de häftigaste produkterna som Sverige någonsin tagit fram.”

På Karlstads universitet utbildade han sig till civilingenjör inom informationsteknologi och därefter till teknisk licentiat inom datavetenskap. Forskningen bedrevs inom telekom, men efter universitetsstudierna flyttade Andreas till Linköping och bytte bransch. Att det blev just Linköping berodde på den koncentration av teknik som finns i staden.

Gripen, med epitetet ”the Game Changer” är ett av världens tekniskt mest avancerade stridsflygplan. En av planets största styrkor är ett informationsövertag i luften – att piloten vet mer och har bättre överblick än motståndaren – och här spelar navigation en nyckelroll.

Andreas är mjukvaruingenjör på Saab och jobbar med en av de häftigaste produkterna som Sverige har tagit fram: Gripen.
”Det var helt fantastiskt att se det första Gripen E lyfta, och att dessutom veta att min kod var en del som följde med upp.”
Andreas Lavén, teamledare och mjukvaruingenjör

När inget får gå fel

I sin enklaste form handlar navigation om förmågan att ta sig från punkt A till punkt B, men ett högteknologiskt stridsflygplan behöver i varje bråkdels sekund veta vart det är på väg, i vilken hastighet, i vilken vinkel det befinner sig, och hur det är positionerat i relation till omgivningen. Och en sak till: Inget får gå fel.

Genom sitt arbete på Saab fick Andreas 2017 vara med om vad han beskriver som den mest spännande händelsen under hans karriär: Gripen E:s första flygning.

”Det var helt fantastiskt att se det första Gripen E lyfta, och att dessutom veta att min kod var en del som följde med upp.”

Variation som vardag

Andreas nämner ”variation” som en anledning till att han trivs så bra på Saab. Han arbetar nu som teamledare för två olika team vilket leder till stor variation i det dagliga arbetet. I ett längre perspektiv är variationen än mycket större, exempelvis har han spenderat ett år som mentor åt brasilianska ingenjörer.

"Det är fascinerande hur mycket kunskap som ryms på så liten yta.”

Att arbeta med flygkritisk mjukvara är en utmaning som han trivs med. Att kunna garantera en säker mjukvara kräver en spännande process som han menar har lärt honom väldigt mycket. Han menar också att den är den största skillnaden jämfört med mjukvaruutveckling i andra branscher.

Just att kunna utveckla mjukvara som inte får gå fel är något som han tror kommer bli en mer och mer efterfrågad färdighet framöver, då fler och fler saker blir uppkopplade och bilar blir självkörande.

”Detta är en av många anledningar till varför jag skulle rekommendera att jobba hos oss – om nu inte Gripen skulle vara lockande nog.”

Andreas jobbar som teamledare och mjukvaruingenjör med Gripen på Saab.
"Det bästa med mitt jobb är självklart vår produkt - Gripen E!"

4 frågor

Det mest inspirerande: Det bästa med mitt jobb är självklart vår produkt - Gripen E! Tveklöst en av de häftigaste produkter som Sverige någonsin tagit fram. Att få jobba med en sådan sak är otroligt motiverande.

Något som har förvånat dig: ”Att allt görs på en plats – det är fascinerande hur mycket kunskap som ryms på så liten yta.”

En styrka som hjälper dig i ditt jobb: Jag är bra på att bryta ner arbetsuppgifter, och få dem gjorda.

Uppskattar: Tidigare dykning, numera mest segling. Jag älskar vatten!

Se lediga jobb och karriärsmöjligheter på Saab.

Utforska dina karriärvägar på Saab

Oavsett vem du är och vad din passion bottnar i, hos oss jobbar alla mot samma grundläggande vision: ge trygghet till människor och samhälle.