Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Modern beredskap för hela Sverige.

4 min read

Näringslivet är och vill vara en naturlig del för att möta och bygga upp Sveriges framtida beredskap. Vi är redo – låt oss göra Sverige världsledande på försörjningsberedskap.

2020 drabbades världen av en pandemi som visade hur oförutsedda behov snabbt kan uppstå. Sverige och andra länder hade inte tillräckligt god beredskap. Beredskapslager hade skrotats och globala distributionskedjor ledde till att skyddsutrustning varken fanns på plats eller kunde levereras inom rimlig tid.

När pandemin slog till vände sig såväl regering som myndigheter till oss industriaktörer med frågan om vi skulle kunna hjälpa till att lösa vårdens akuta brister. Vi ställde i rekordfart om och utökade våra produktionsmiljöer för att producera miljontals ansiktsmasker, skyddsförkläden, visir och annan skyddsutrustning. Vi delade med oss av kunskap i logistik och inköp, om hur skyddsutrustning och sjukvårdsprodukter fungerar, var svagheterna finns och hur säkerheten kan ökas. Som stora aktörer med stark svensk förankring var det en självklarhet att göra vad vi kunde för att hjälpa till, men det var också frustrerande att se hur våra kompetenser hade kunnat göra mycket mer nytta om vi hade haft system och strukturer på plats, en tydlig mottagare, och upparbetade samarbetsformer, där varje aktör kunnat fokusera på det de gör allra bäst.

Förslaget innebär att det skulle etableras regionala ”försörjningshubbar” på platser där det redan idag finns moderna flexibla industrimaskiner med tillhörande bemanning.

Nu behöver Sverige bygga beredskap för nästa kris och industrin både vill och kan leverera lösningar. Tillsammans har nu Saab AB, ABB AB, AB Volvo och Mölnlycke AB lagt fram ett förslag på ett koncept för modern beredskap för Sverige.

Sverige har en världsunik industribas som går att dra nytta av för att få kostnadseffektiva och moderna lösningar för framtida kriser. Historiskt har näringslivet och industrin haft en utpekad roll i beredskapssystemet i det som en gång kallades K-företag (företag med krigsviktig produktion kallades i tidigare beredskapssystem för K-företag. Dessa företag var utsedda och förpliktigade att i krig utföra viss krigsviktig produktion) men detta system avvecklades under 90-talet. Utgångspunkten var att stat och näringsliv behöver varandra även vid kriser. Dagens förslag kan ses tangera på en historisk tanke men idag med ett modernt upplägg.

Näringslivet är och vill vara en naturlig del för att möta och bygga upp motståndskraften i Sverige för framtida kriser – resurserna finns och gemensamt med myndigheter och institut kan vi göra Sverige världsledande på försörjningsberedskap.

Henning Robach, Vice President, Head of Business Unit – Barracuda på Saab förklarar vidare.

Vad innebär förslaget?

Förslaget innebär att det skulle etableras regionala ”försörjningshubbar” på platser där det redan idag finns moderna flexibla industrimaskiner med tillhörande bemanning som kan producera ett större antal av olika produkter, exempelvis skyddsutrustning eller reservdelar. Konceptet som föreslås är skalbart och kan täcka det nationella behovet inom förberedda kategorier, som i sin tur ska täcka behovet vid det mest sannolika krisscenarierna.

Varför behövs den här typen av beredskap?

Vi ser detta som ett kostnadseffektivt och flexibelt komplement till traditionella beredskapslager. Målsättningen är att Sverige aldrig ska hamna i en kris där inte materialförsörjningen är säkrad. Moderna beredskapslager garanterar tillgång till uppdaterad utrustning från dag ett och genom hela krisen. Det är en flexibel beredskap som inte bara används vid krig utan även vid kriser som till exempel kommande pandemier. Tanken är att det ska vara just flexibelt så att de finns en omställningsförmåga inövad och förberedd för att hantera just det oförutsägbara på ett mer effektivt sätt.

Vi vill poängtera att detta är ett förslag från oss i industrin hur vi tror att vi gemensamt kan skapa en modern, säker och kostnadseffektiv försörjningsberedskap för Sverige. Det är nu upp till myndigheterna att vidare utreda förutsättningarna, där vi gärna bidrar med våra kunskaper och erfarenheter.

Länk till debattartikel som publicerades på webben hos DN den 17 maj 2021: https://www.dn.se/debatt/pandemin-visade-en-ny-vag-for-svensk-forsorjningsberedskap/

Bakom förslaget och debattartikeln står Saab AB, ABB AB, AB Volvo och Mölnlycke AB.