Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Att göra lösningar som gör skillnad

5 min read

Saab har i mer än sjuttio år verkat i sensorteknikens absoluta framkant och utvecklat många unika och innovativa lösningar. GlobalEye AEW&C, Saabs flygburna system för spaning och ledning är en sådan lösning.

Den används främst för att ge tidig förvarning om olika typer av hot för att vid behov kunna sätta in och leda lämpliga åtgärder. Hoten kan vara allt från stealthflygplan, missiler och UAV:er till fordon på marken eller på sjön.

I GlobalEye integreras Saabs expertis inom områden som radar- och sensorteknik, komplex systemintegration och lednings- och kontrollsystem i en komplett lösning. Ett utmärkt exempel på vad som kan uppnås när man utmanar mänskliga och tekniska gränser med ambitionen att göra lösningar som gör skillnad för människor och för nationer.

Vad är det då som gör att Saab kan utveckla ett system som GlobalEye och andra sensorsystem i absolut världsklass? För att förstå det behöver vi zooma ut lite och se på Saab i ett både bredare och historiskt perspektiv.

Inte riktigt som andra

Saab är ett av väldigt få företag i världen med förmåga att utveckla och tillverka såväl moderna stridsflygplan som marina fartyg, ubåtar, ledningssystem, avancerade sensorer, vapensystem, träningssystem och mycket annat –­ allt under ett och samma tak, inom ett och samma företag.

Att all den här kompetensen finns inom Saab, dessutom i huvudsak inom landets gränser, har sitt ursprung i Sveriges position som en alliansfri stat. Det medförde bland annat att vi under lång tid byggde upp en försvarsindustri med uppgift att tillgodose de svenska behoven. Det innebar att vi i Sverige byggde våra egna stridsflygplan, marina fartyg och annat som krävdes för landets försvar.

Med Sovjetunionens fall förändrades säkerhetsläget i vår del av världen och behovet av ett stort invasionsförsvar ansågs inte längre vara nödvändigt. Det beslutades därför att omvandla vårt omfattande invasionsförsvar till ett mer begränsat insatsförsvar rustat för framför allt internationella insatser. Detta förändrade och minskade också behovet av materiel, vilket skapade helt nya förutsättningarna för försvarsindustrin. Förändringen medförde framför allt två saker – den skyndade på den konsolidering som redan var på gång inom industrin och skapade ett större fokus på export.

Mycket av den kompetens och verksamhet som genom decennier byggts upp inom den svenska försvarsindustrin finns idag samlad i Saab. När Sverige satsar på att bygga upp ett starkt nationellt försvar igen är den kompetensen en viktig bit i det stora försvarspusslet.

Forskning och utveckling - en grund till framgång

I en föränderlig värld är det viktigt att blicka framåt. Det är bland annat därför Saab årligen återinvesterar en stor del av företagets resultat i forskning och utveckling. Det handlar dels om forskning i egen regi, men också stöd till olika forskningsprojekt inom den akademiska världen. Saab har ett nära samarbete med flera av landets universitet och högskolor. I utvecklingsarbetet återanvänds kärnteknologin inom sensorområdet och synergier tas tillvara mellan produkterna. Men inte bara det, genom åren har ”spin-off” från sensorteknologi som utvecklats i Sverige varit fundamental för utvecklingen inom exempelvis telekombranschen.

Att förstå framtiden

Men utveckling handlar inte bara om att möta de behov vi ser idag. För att ligga steget före måste man också kunna skapa sig en bild av hur verkligheten och behoven ser ut om fem, tio eller kanske till och med tjugo år in i framtiden. När det gällde system för flygburen spaning och tidig förvarning så såg man ett behov av en plattform som kunde verka i flera domäner, operera på hög höjd och som klarade att vara i luften under lång tid. Precis allt det som GlobalEye AEW&C kan.

Att utveckla en modern radar är egentligen inte den stora utmaningen. Det riktigt svåra är att utveckla en lösning som möter kundernas behov, inte bara idag, utan också om tio eller femton år. Förmodligen är det så att den som tillverkar både flygplan och sensorer, fartyg och sensorer, missiler och sensorer, vet en hel del om vad som krävs av ett modernt radar- och sensorsystem för att det ska vara relevant under lång tid.

Steg för steg

Men det är inte så att det går att skapa ett radarsystem som redan från början är fullt ut relevant i tio år. Med en allt snabbare teknikutveckling, allt mer avancerade hot och en verklighet som blir mer komplex för var dag, så åldras ett system i snabb takt.

Lösningen är att se till att utvecklingen av radarsystemet går i takt med utvecklingen i omvärlden. Det innebär att istället för att ta några få, långa och kostsamma utvecklingssteg, låt säga vart tionde år, så tar man flera små steg under samma period. Det här sättet att utveckla kallas ”spiral development” och det gör att man får ett system som alltid motsvarar behoven. Det gör GlobalEye till ett av de mest moderna och avancerade AEW&C systemen på marknaden idag.

Bred produktportfölj

Saab är idag en ledande aktör inom sensorområdet med en välfylld produktportfölj med många olika system. Vart och ett med förmågor som ger de som är satta att skapa trygghet och säkerhet bättre möjligheter att fullfölja sitt uppdrag.