Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Åke Svensson ny chef för Saabs affärsenhet Framtida Produkter och Teknik

Åke Svensson ny chef för Saabs affärsenhet Framtida Produkter och Teknik Åke Svensson tillträder den 1 november som chef för Saabs affärsenhet Framtida Produkter och Teknik. Åke kommer närmast från Saab Dynamics, där han arbetar som projektledare för sjömålsroboten RBS15 Mk3. Åke Svensson anställdes på Saab 1976 som provningsingenjör på dåvarande Robot- och Elekroniksektorn. Han medverkade där i utprovningen av RBS15-systemet. Åke ansvarade senare för mätsystemutvecklingen till bland annat pansarvärnsgranaten Strix. 1988 tillträdde han tjänsten som chef på kontoret för Systemintegration och sedan 1994 ansvarar han för vidareutvecklingen av RBS15 för exportmarknaden. Hans teoretiska bakgrund är teknisk högskola, Teknisk Fysik och Elektroteknik, i Linköping. Inom affärsenheten Framtida Produkter och Teknik bedrivs avancerad forskning och utveckling. Enheten lägger grunden till Saabs framtida produktprogram. - Det är ett stort ansvar och en spännande utmaning för mig att få tillträda den här tjänsten, säger Åke Svensson. Affärsenheten Framtida Produkter och Teknik med 350 medarbetare har ju en mycket viktig roll, dels för att medverka till att Gripen vidareutvecklas för Sverige och exportmarknaden, dels för att säkerställa en framträdande roll för Saab i det internationella samarbetet och de produkter som kommer efter Gripen. Åke Svensson efterträder Dan Jangblad, som sedan den 1 juli är verkställande direktör på Rymdbolaget. För närmare upplysningar kontakta: Anna Bowall, tel 013-18 71 56