Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Beslut på extra bolagsstämma att erbjuda konvertibler till anställda i Saab-gruppen

Beslut på extra bolagsstämma att erbjuda konvertibler till anställda i Saab- gruppen Vid en extra bolagsstämma i Saab AB onsdagen den 30 september beslutades om en emission av konvertibla skuldebrev till anställda i Saab-gruppen i Sverige. Det konvertibla förlagslånet ska uppgå till högst 254 Mkr och löpa från och med den 4 december 1998 till och med den 30 juli 2004. - Konvertibelerbjudandet ger våra medarbetare möjlighet att att bli mer delaktiga i företagets utveckling, sade koncernchef Bengt Halse, i sitt tal på bolagsstämman. Med delaktighet och delägande följer förhoppnings-vis engagemang, arbetsglädje och lojalitet, vilket är nödvändigt för att Saab ska vara framgångsrikt även i framtiden. Konverteringskursen har tidigare fastställts till 91 kronor. Vid full teckning och konvertering beräknas emissionen medföra en utspäd-ning om 2,55 procent av aktiekapitalet och 1,67 procent av röstetalet. För ytterligare information, kontakta: Lars Jagerfelt, Informationschef, 013-187165 Saab AB Göran Wedholm, Controller Koncernstab 013-187121 Ekonomi, Saab AB