Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Delårsrapport januari - september 1998

DELÅRSRAPPORT Januari - september 1998 * Resultat efter finansiella poster ökade till 615 (336) Mkr * Nettoomsättning, exkl regionalflyg, ökade med 3 % till 5.032 (4.864) Mkr. Gruppen totalt omsatte 5.288 ( 6.201) Mkr. * Nettovinst 427 (232) Mkr * Vinst per aktie blev 4,01 kr * En extra bolagsstämma beslutade den 30:e september att ge ut ett konvertibelt förlagslån till Gruppens anställda. Lånet har övertecknats. * En ytterligare order från Aerospatiale på delleveranser till Airbus A340- 500/600, med ett uppskattat ordervärde på ca 300 Mkr, erhölls under kvartalet ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981028BIT00030/bit0001.doc