Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Europeisk flygindustri inför 2000-talet

Europeisk flygindustri inför 2000-talet De sex flygindustriföretagen Aerospatiale S.A., British Aerospace plc, Construcciones Aeronáuticas S.A., Daimler-Benz Aerospace AG, Finmeccania S.p.A. och Saab AB har idag överlämnat en rapport om den europeiska flygindustrins framtida strukturering. Rapporten utgör ett svar på den deklaration som industriministrarna i Sverige, Spanien, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Italien gjorde i juli 1998, i vilken industrin i de berörda länderna uppmanades ge sin syn på vilka åtgärder som kan krävas från regeringarnas sida för att underlätta en strukturomvandling, samt rapportera sina planer. Rapporten visar på en samsyn vad gäller behovet av ett nära samarbete inom flygindustrin. Den innehåller ett ramverk för skapandet av ett framtida European Aerospace and Defence Company (EADC) men pekar också på ett antal områden där det krävs ytterligare diskussion. Det finns starka gemensamma intressen vad gäller den övergripande strategin för att möta konkurrensen på den internationella marknaden under 2000-talet. Saab har tidigare deklarerat sin strävan att ta aktiv del i arbetet för en ny struktur i Europas flygindustri. Medverkan i den gemensamma rapporten är ett naturligt led i denna strävan. Nästa steg blir att de berörda regeringarna diskuterar hur ett antal av de utestående frågorna ska hanteras. Det gäller t ex de statliga intressena och forskningssamordning. Saab och de övriga fem företagen kommer att fortsätta diskussionerna kring hur en framtida omstrukturering av industrin kan förverkligas. I en kommentar säger Saabs VD Bengt Halse: - Det är viktigt för Saab att vi deltar i diskussionerna om flygindustrins framtida struktur. - Vårt deltagande ligger i linje med vår strävan att spela en aktiv roll i denna omstrukturering. - Regeringarnas ställningstagande till rapporten kommer att bli vägledande för hur vi kan gå vidare. Bilaga: Flygindustriernas gemensamma pressrelease För ytterligare information, kontakta: Lars Jagerfelt, informationschef Koncernstab Information Saab AB tfn 013-18 71 65 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/11/16/19981116BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/11/16/19981116BIT00190/bit0002.pdf