Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Konvertibellån till anställda i Saab-gruppen blev övertecknat

Konvertibellån till anställda i Saab-gruppen blev övertecknat Det konvertibla förlagslånet riktat till anställda i Sverige inom Saab-gruppen övertecknades. Vid teckningstidens utgång den 16 oktober hade, enligt en preliminär sammanräkning, anmälningar motsvarande ca 316 Mkr kommit in, vilket motsvarar en överteckning med ca 62 Mkr. Av koncernens 8 000 anställda tecknade sig 48 procent. Efter beslut på en extra bolagsstämma i september ska det konvertibla förlagslånet uppgå till högst 254 Mkr och löpa från och med den 4 december 1998 till och med den 30 juli 2004. Konverteringskursen har fastställts till 91 kronor. Emissionen beräknas medföra en utspädning om 2,55 procent av aktiekapitalet och 1,67 procent av röstetalet. För ytterligare information, kontakta: Göran Wedholm, Controller Koncernstab Ekonomi, Saab AB013-18 71 21 Lars Jagerfelt, Informationschef, Saab AB013-18 71 65