Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Avtal om varnings- och motmedelssystem till JAS 39 Gripen

Avtal om varnings- och motmedelssystem till JAS 39 Gripen FMV (Försvarets materielverk) har tecknat avtal med Saab AB om varnings- och motmedelssystem till JAS 39 Gripen. Ordersumman är på 1,2 miljarder kronor. Systemet, som finns med i ÖB:s materielplan, omfattar radarvarnare och störsändare. Systemet har stora likheter med det system, som erbjuds till Gripen på export. Ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande lämnas av projektledaren överingenjör Roland Albinsson (tel 08-782 45 19) eller informationschef Lars Wigert (tel 08-782 63 85). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/24/19991124BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/24/19991124BIT00380/bit0002.pdf