Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Celsius och Saab satsar tillsammans på system för säkrare flyg- och sjöfart

Celsius och Saab satsar tillsammans på system för säkrare flyg- och sjöfart Celsius och Saab förvärvar 50% vardera av GP&C Sweden AB från Svenska Rymdaktiebolaget. GP&C Sweden AB utvecklar och marknadsför ett system som överför position och identitet mellan farkoster. Företagen skapar genom förvärvet en god bas för fortsatt utveckling, tillverkning och marknadsföring inom ett segment som väntas expandera kraftigt de närmaste åren. GP&C Sweden ABs inriktning har huvudsakligen varit mot tillämpningar inom sjöfarten. Företaget omsatte 1998 ca 8 MKR. Verksamheten kommer att samordnas med den som Celsius och Saab sedan tidigare gemensamt bedriver inom området under produktnamnet LINCS och som främst har varit inriktad mot luftfartstillämpningar. LINCS- och GP&C-produkterna bygger på ett svenskt patent. De utnyttjar GPS (Global Positioning System) för att bestämma den egna positionen, som tillsammans med identifieringsdata och annan information överförs via radio till andra användare av systemet inom radions täckningsområde. I ett enskilt flygplan kan man därför på en display med en kartbild se positionerna för alla andra flygplan som är utrustade med systemet så länge flygplanen befinner sig inom radions räckvidd. Man behöver inte "logga" in sig i systemet, utan ansluts och tilldelas automatiskt en tidslucka inom vilken data ska överföras. Genom förvärvet stärks basen för en fortsatt satsning på en växande marknad där en ständigt ökande trafik ställer höga krav på säkerhet och effektivitet. Marknaden utgörs inledningsvis av större flygplan och fartyg för transport av passagerare och gods. Celsius och Saab förfogar över världsomspännande nät för att täcka marknaden effektivt. Till VD för bolaget kommer att utses Lars Bergholtz, för närvarande inköpschef på Saab AB, Affärsenhet Civila flygplan. Ordförande blir Ingvar Johansson, chef för Professional Management Systems inom Celsius. Celsius är en högteknologisk internationell industrikoncern med hemmamarknader i Norden, USA och Australien. Utifrån en gemensam omfattande teknologibas bedrivs verksamhet främst inom tre satsningsområden: Försvar, Civilt flygunderhåll och Affärsutveckling, som för närvarande omfattar Materialteknik, Explosivämnen och Infomatik. Omsättningen är ca 12 miljarder kronor, och antalet anställda ca 11 000. Saab är i huvudsak verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Omsättningen är ca 9 miljarder kronor och antalet anställda ca 8 000. För ytterligare information, kontakta: Kjell Göthe, Informationsdirektör Celsius ABtel 08 - 463 00 19 mobil 070 - 583 95 44 Lars Jagerfelt, Informationsdirektör Saab ABtel 013 - 18 71 65 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/01/13/19990113BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/01/13/19990113BIT00220/bit0002.pdf