Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Combitech Traffic Systems får strategisk order i Filippinerna

Combitech Traffic Systems får strategisk order i Filippinerna Combitech Traffic Systems har fått en order på utrustning för vägtullssystem, värd ca 40 miljoner kronor. Ordern, som är den första upphandlingen hittills inom sitt slag i Filippinerna, tillsammans med den tidigare erhållna ordern från Malaysia, befäster Combitech Traffic Systems roll som en ledande aktör i Sydostasien. Den filippinska marknaden för vägtullssystem är intressant med tanke på den svåra trafiksituationen i framförallt Manilla-området. Ordern bygger på ett långsiktigt arbete i Filippinerna sedan mitten på 90-talet. - Kunden, Citra Metro Manila Tollways Corporation, är en betydande vägtullsoperatör i Filippinerna och de har ytterligare tre tullvägs- koncessioner i och kring Manilla. Citra förväntas göra flera upphandlingar inom det närmaste året. Det finns ytterligare tre tullvägsoperatörer i Filippinerna som noggrannt följer vad Citra Metro Manila Tollways Corporation gör i det här avseendet, säger Combitech´s ansvarige för den Filippinska marknaden, Johan Frilund. Den nu aktuella ordern består initialt av leverans av ca 100.000 fordonsenheter och ett 100-tal system för vägsides-stationer. Systemen marknadsförs under varumärket PREMID, och har idag beställts för elektronisk avgiftsupptagning i 14 länder. Med nuvarande installationer och order på system kommer över 1,5 miljoner bilförare, vars bilar utrustats med en s.k. transponder från Combitech Traffic Systems, att kunna betala sin vägtull på ett bekvämt och säkert sätt i 1.500 automatiska tull-filer. Combitech är ett affärsområde inom Saab AB och består av högteknologiska företag som verkar inom internationella nischer. Samtliga enheter bygger tekniskt sin verksamhet på sensor-, elektronik-, dator- eller systemkompetens. Combitech har ca 800 medarbetare, varav hälften är ingenjörer, och har en omsättning på ca 1 miljard kronor. För ytterligare information, kontakta: Johan Frilund, affärsområdeschef Combitech Traffic Systems Malaysia, tel 036-19 48 19 Jan Svedevall, Informationschef Combitech Traffic Systems, tel 036-19 48 75 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00130/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00130/bit0002.doc