Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Combitech Traffic Systems har fått order på ytterligare ett bro-tullsystem

Combitech Traffic Systems har fått order på ytterligare ett bro-tullsystem Combitech Traffic Systems levererar under hösten utrustning för det elektroniska vägtullssystem som installeras bl.a. på Bosporenbroarna i Istanbul, Turkiet. Hittills erhållna order värderas till runt 30 miljoner kronor Affären kommer efter en längre tids upphandlingar och tester efter vilka Combitech Traffic Systems utvalts av kunden, det turkiska vägverket (KGM), som leverantör. KGM förväntar sig en märkbar reduktion av de trafikstockningar som idag bildas vid stationerna, som hittills varit helt baserade på manuell hantering av tullavgifter. Systemen skall installeras på de två broarna över Bosporen i Istanbul såväl som på de större motorvägarna runt staden. Det elektroniska systemet använder sig av en s.k. transponder som monteras i bilen och därigenom identifierar föraren, varefter betalningen sker genom att förarens bankkonto belastas vid varje passage. Det är också fullt möjligt att lagra elektroniska "polletter" i transpondern och därigenom skapa ett system som bevarar anonymiteten hos den betalande. Det levererade systemet följer den CEN-standard som blir alltmer dominerande på världsmarknaden. Den nu aktuella ordern består initialt av leverans av runt 100 000 fordonsenheter och ett 40-tal system för vägsidesstationer. Combitech Traffic Systems ingår i Saab-gruppen och är ett världsledande företag inom konstruktion, tillverkning och försäljning av system för elektronisk upptagning av vägtullar. Systemen marknadsförs under varumärket ® PREMID , och har idag installerats och beställts för elektronisk avgiftsupptagning i över 1500 automatiska tull-filer av 1,7 miljoner bilar i 16 länder. Saab AB är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training Systems, Commercial Aircraft och Combitech. För ytterligare information, kontakta: Jan Svedevall, Informationschef Combitech Traffic Systems tel: 036 194875 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/16/19990916BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/09/16/19990916BIT00300/bit0002.pdf