Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Combitech Traffic Systems valda för tullsystem på Öresundsbron

Combitech Traffic System valda för tullsystem på Öresundsbron Combitech Traffic Systems har fått en order på utrustning för det vägtullssystem som skall installeras på Öresundsbron. Ordern värderas till över 25 miljoner kronor i sin inledande fas och befäster Combitech Traffics ledande roll som leverantör av utrustning och system för elektronisk vägtullsupptagning Affären kommer som en fortsättning på det system som Combitech Traffic Systems levererat och som sedan länge finns installerat på Stora Bält-bron i Danmark. Ett grundkrav i upphandlingen har varit att systemen på de båda broarna skall vara interoperabla, d v s man skall som bilist kunna använda samma utrustning i bilen för att betala. Detta säkerställts genom att välja system som följer den CEN-standard som blir alltmer dominerande på världsmarknaden. - Vi är naturligtvis mycket nöjda över att Öresundskonsortiet valde oss som leverantör för det elektroniska tullsystemet. De bilister som väljer att förse sitt fordon med en transponder, kommer att kunna passera tullstationen på Lernacken på ett bekvämt och säkert sätt utan att behöva stanna. Tanken är att samma fordonsenhet skall kunna användas även på Stora Bält- bron. Nu behövs inga onödiga stopp på vägen till kontinenten! säger Combitechs ansvarige för projektet, Anders Dahlbäck. Den nu aktuella ordern består initialt av leverans av runt 100 000 fordonsenheter och 6 system för vägsidesstationer. Combitech Traffic Systems ingår i Saab-gruppen och är ett världsledande företag inom konstruktion, tillverkning och försäljning av system för elektronisk upptagning av vägtullar. Systemen marknadsförs under varumärket PREMID®, och har idag installerats och beställts för elektronisk avgiftsupptagning i över 1500 automatiska tull-filer av 1,7 miljoner bilar i 16 länder. Saab AB är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training Systems, Commercial Aircraft och Combitech. För ytterligare information, kontakta: Anders Dahlbäck, Area Manager, Combitech Traffic Systems tel: 036 194332 Jan Svedevall, Informationschef Combitech Traffic Systems tel: 036 194875 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/03/19990903BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/09/03/19990903BIT00010/bit0002.pdf