Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Dave Hewitson ny i Saabs ledning

Dave Hewitson ny i Saabs ledning Dave Hewitson, för närvarande verksam inom British Aerospace, har anställts av Saab AB som Group Senior Vice President och kommer att ingå i den verkställande ledningen. Utnämningen är ytterligare ett tecken på det nära partnerskapet mellan de två företagen och speglar också BAe:s 35-procentiga ägande i Saab. Dave Hewitson har bred internationell affärserfarenhet och god kunskap om internationella samarbeten inom aerospace-industrin. Han utsågs 1996 till direktör för Matra BAe Dynamics UK, då detta engelsk-franska joint venture bildades och utsågs därefter till Programme Director i det fullt utbyggda och integrerade Matra BAe Dynamics, där han spelat en ledande roll i integrationsarbetet. Dessförinnan har Dave Hewitson innehaft flera ledande befattningar inom British Aerospace, bl a som projektledare för Al Yamamah-programmet, ett mångmiljard försvarskontrakt med Saudi Arabien. Dave Hewitson har också från sin tidigare verksamhet en stor erfarenhet från IT-området. - Jag är glad över att vi lyckats locka Dave till Saab. Hans bakgrund, erfarenhet och personlighet blir en stor tillgång, både för Saabs fortsatta internationalisering och för vårt arbete med rationalisering och produktivitetshöjning i verksamheten, säger Bengt Halse verkställande direktör i Saab. Saab är verksamt främst inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder avancerade produkter och system baserade på sofistikerad informationsteknologi. För ytterligare information, kontakta: Lars Jagerfelt, Informationschef Saab AB 013-187165 Fotografi av Dave Hewitson, se http://www.saab.se/media/imagebank.html ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/04/27/19990427BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/04/27/19990427BIT00630/bit0002.pdf