Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Ericsson Saab Avionics utvecklar varnings- och motverkanssysstem till Gripen

Ericsson Saab Avionics utvecklar varnings- och motverkanssystem till Gripen Ericsson Saab Avionics AB har av Saab AB fått en beställning på ett varnings- och motverkanssystem, EWS 39, till JAS 39 Gripen. Ordersumman är på 1,2 miljarder kronor. EWS 39 utgör den andra generationens system i Gripen och har stora likheter med det som erbjuds till Gripen på export. Varnings- och motverkanssystemet har en avgörande betydelse för Gripens förmåga att uppträda i områden med fientligt flyg och luftvärn. Det har således funktioner som kan upptäcka hot från fientlig radar, analysera signalerna, utvärdera dem mot kända data, presentera hoten för föraren och vidta lämpliga åtgärder. Dessa kan till exempel vara elektronisk störning mot radar och radarstyrda robotar, facklor mot värmesökande robotar och remsor mot radar och radarstyrda robotar. Ericsson Saab Avionics ansvarar för den övergripande systemfunktionen och den elektroniska störsändaren. CelsiusTech Electronics ansvarar för radarvarnaren. Dessutom levererar man fällare för remsor och facklor. Saab ansvarar för integrationsarbetet i flygplanet. Ericsson Saab Avionics AB ägs gemensamt av Ericsson Microwave Systems AB och Saab AB och är den ledande leverantören av elektroniksystem till JAS 39 Gripen, t.ex. presentationssystemet i cockpit. För ytterligare information, kontakta: Lars Olsson, informationschef Ericsson Saab Avionics AB, Kista. Tel. 08-757 03 83. Fax. 08-752 89 84. E-post: lars.olsson@esavionics.se Webb-plats: www.esavionics.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/10/19991210BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/10/19991210BIT00010/bit0002.pdf