Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Exportgenombrott för Gripen

Exportgenombrott för Gripen Vid en kontraktsskrivningsceremoni i Pretoria idag signerades exportkontraktet rörande 28 Gripen och 24 Hawk till Sydafrikas flygvapen. Därmed är den första exportordern för Gripen ett faktum. Saabs representanter vid ceremonin hos den sydafrikanska upphandlingsmyndigheten ARMSCOR var VD Bengt Halse och chefen för Saab AB Gripen Hans Krüger. BAE SYSTEMS (nytt namn efter samgåendet med GEC Marconi) representerades av VD John Weston. Bengt Halse: - Detta är en stor framgång för Gripen, för Saab och för Sverige som industrination. Vi ser fram emot ett minst 30-årigt partnerskap med Sydafrika. Jag är övertygad om att det här avtalet kommer att vara en katalysator för ett utökat samarbete mellan Sydafrika och Sverige på många områden. John Weston: - Sydafrika-kontraktet är det första konkreta resultatet av vårt Joint Venture med Saab. Jag är helt övertygad om att vi kommer att ta hem många exportkontrakt i framtiden. Inom BAE SYSTEMS har vi en stark tro på Gripen och dess potential på marknaden. Hans Krüger: - Efter en mycket professionell utvärdering av sydafrikanerna och ett års förhandlingar är vi nu i mål med första exportordern. Denna order blir en viktig referens i vår fortsatta marknadsföring av Gripen. Vi har nu två mycket kvalificerade flygvapen som har valt Gripen och som kan samarbeta och utbyta operativa erfarenheter. Ordervärdet för 28 Gripen och 24 Hawk är ca 15,7 mdr rand vilket inkluderar sydafrikansk moms, tull och övriga anskaffningskostnader. Hawkflygplanen ska levereras från 2005 till 2006 och Gripenleveranserna inleds 2007 med de tvåsitsiga flygplanen och slutleverans av det sista ensitsiga Gripen-flygplanet äger rum 2012. De Gripenflygplan som Sydafrika nu har beställt har stora likheter med de delserie tre-flygplan som Försvarets Materielverk beställde för Svenska Flygvapnet i 1997. De innehåller bland annat nya färgdisplayer från Ericsson Saab Avionics, lufttankningsutrustning och ett varnings- och motmedelsystem som ska skydda flygplanet vid angrepp från fientliga missiler. I avtalet gör Saab och BAE SYSTEMS åtaganden rörande industriella samarbeten NIP (National Industrial Participation) med Sydafrika till ett värde av totalt ca 60 mdr SEK. Utöver detta tillkommer även s k DIP (Direct Industrial Participation), vilket är åtaganden kopplade direkt till försvars- och flygindustrin. Värdet av dessa uppgår till ca 12,6 mdr SEK. Dessa åtaganden ska genereras under sammanlagt 11 år och inkluderar försäljning i Sydafrika, export från samt investeringar i Sydafrika. Ett bra exempel är Volvos nyligen aviserade planer på inköp för ca 7 mdr SEK, vilket representerar drygt 10% av totalåtagandet. För en vecka sedan offentliggjorde även Scania en order på bussar från Sydafrika för ca 320 MSEK. Gripen är ett av världens modernaste stridsflygplan och det första ur den fjärde generationen i operativ tjänst. 78 flygplan har levererats till Flygvapnet och tre divisioner flyger nu dagligen med Gripen. Gripen marknadsförs internationellt gemensamt av Saab och BAE SYSTEMS. Foton finns på www.gripen.se Saab är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training Systems, Commercial Aircraft och Combitech. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Jan Ahlgren, Informationsdirektör, Saab AB Gripen, tel 013-18 39 07 eller tel 070-518 39 07 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/03/19991203BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/03/19991203BIT00290/bit0002.pdf