Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Gripen, Hawk och Sydafrika

Gripen, Hawk och Sydafrika Den sydafrikanske försvarsministern Patrick Lekota har idag bekräftat regeringens avsikt att fullfölja hela flygplansaffären med 28 Gripen och 24 Hawk. I paketet med 28 Gripen och 24 Hawk, totalt värderat till ca 22 mdr SEK, har den sydafrikanska regeringen ställt krav på offset med syfte att åstadkomma tillväxt i den sydafrikanska ekonomin. Saab och British Aerospace har gemensamt åtagit sig att genomföra projekt för industriell tillväxt motsvarande ca 60 mdr SEK under 11 år. Tillväxten genereras genom affärsprojekt som baseras på normala lönsamhetskrav. Saab-BAe har identifierat ett 100-tal sådana som är i olika faser. I offerten exemplifieras detta av 17 sådana projekt. Dessa projekt bygger på normala marknadsekonomiska lönsamhetskrav och kan därför stå på egna ben. Om projekten av någon anledning inte bär, dvs inte blir lönsamma, kommer de att ersättas med och kompletteras av andra projekt. Den ekonomiska tillväxten värderas med utgångspunkt från tre parametrar, vilka är ökning i inhemsk försäljning, ökning av export och investeringar. Saab och British Aerospace roll i dessa affärer är att vara katalysator, identifiera och förverkliga nya affärsmöjligheter till gagn för den sydafrikanska ekonomin och de deltagande företagen. För mer information kontakta: Informationsdirektör Jan Ahlgren, Saab AB Gripen, tel: 013-18 39 07. Fax: 013-18 54 27 eller email coms@saab.se. Foto på Gripen finns på Internet www.gripen.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/16/19990916BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/09/16/19990916BIT00390/bit0002.pdf