Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Hans Almér ny VD på Saab Aircraft AB

Hans Almér ny VD för Saab Aircraft AB Saab Aircraft AB, som tidigare tillverkade regionalflygplanen Saab 340 och Saab 2000, har från den 1 augusti 1999 ombildats till ett renodlat kundstödsföretag. Till ny VD för Saab Aircraft AB har utsetts Hans Almér, som tidigare ansvarade för kundstödsverksamheten inom Saab Aircraft AB, Customer Support Organization. Hans Almér efterträder Gert Schyborger, som utsetts till Group Senior Vice President i Saab AB samt styrelseordförande i Saab Aircraft AB och Saab Aircraft Leasing AB. - Saab Aircraft AB har gått in i en ny fas, där det dels gäller att vidmakthålla det goda rykte som våra flygplan har på marknaden, dels att hålla värdet uppe på dem, av den enkla anledningen att mer än hälften - lite drygt 300 stycken - ingår i den leasingportfölj som förvaltas av Saab genom dotterbolaget Saab Aircraft Leasing, säger Hans Almér i en kommentar. Saab Aircraft AB svarar för stöd och service åt operatörer av Saab 340 och Saab 2000-flygplan. I egenskap av typcertifikatinnehavare ansvarar företaget även för fortsatt luftvärdighet hos flygplanen. Förutom sedvanligt stöd i form av reservdelar, fältrepresentanter, utbildning och manualer etc., finns också kapacitet för att utveckla nya optioner och modifieringar, liksom verkstads- kapacitet med så kallat JAR 145-godkännande. Antalet anställda är drygt 400, varav ca 320 i Linköping och ett sjuttiotal vid dotterbolaget Saab Aircraft of America, Inc.(SAAI) i Washington, D.C., USA, som svarar för kundstöd till operatörerna i Nord- och Sydamerika. Dessutom finns fältrepresentanter hos ett antal kunder. Reservdelslager är utplacerade på strategiska punkter i Europa, USA, Asien och Australien. Saab Aircraft of America, Inc. ingår i kundstödsorganisationen, men är en egen juridisk enhet och har som sådan en egen VD, Marlin "Marty" Schultz, som rapporterar till Hans Almér. Det "nya" Saab Aircraft AB samt Saab Aircraft Leasing AB bildar, tillsammans med enheten Samarbetsprogram, affärsområdet Commercial Aircraft inom Saab- gruppen. Saab är i huvudsak verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Omsättningen är ca 8 miljarder kronor och antalet anställda ca 8 000. För ytterligare information var vänlig kontakta: Hans Almér, VD Saab Aircraft AB 013-18 26 15 Anders Annerfalk, bitr informationschef Saab AB 013-18 20 22 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/13/19990813BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/13/19990813BIT00030/bit0002.pdf