Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Hans Robertson lämnar sin VD-roll på Saab Training Systems AB

Hans Robertson lämnar sin VD-roll på Saab Training Systems AB Hans Robertson, sedan 20 år VD för Saab Training Systems AB, har beslutat sig för att lämna sin befattning som verkställande direktör för att gå vidare och utveckla nya idéer. Hans Robertson har under sin tid som VD byggt upp Saab Training Systems - ett helägt dotterbolag till Saab AB - till ett världsledande företag inom militär utbildningsutrustning, specialiserat på lasersimulatorer, grafiska simulatorer och målutrustning. Saab och Hans Robertson avser att fortsätta samarbetet i nya former. Tillsammans ska man bl a satsa på nya tillväxtfokuserade affärsidéer. - Jag har varit hårt inriktad mot att utveckla den här verksamheten till det den är idag, och att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av företaget. Därför känns det spännande att ta tag i och exploatera helt nya idéer. - Jag har alltid framhållit för mina medarbetare hur viktiga förändringar är, och då är det efter 20 år hög tid för en egen radikal förändring, förklarar Hans Robertson. Ny verkställande direktör för Saab Training Systems blir Johan Ohlson, idag ansvarig för företagets inköp och logistik. Han tillträder befattningen den 1 mars 1999. - Efter att ha arbetat inom Saab Training Systems med utvecklings-, marknads- och logistikfrågor sedan 1986, med ett års avbrott 1993-1994 för arbetet som VD på Combitech Innovation, är jag väl förtrogen med företagets verksamhet och dess kundkrets. - Mitt och företagets mål blir att tillförsäkra Saab Training Systems en fortsatt framtid som världsledande leverantör i vår bransch, deklarerar Johan Ohlson. För ytterligare information, kontakta: Hans Robertson, VD Saab Training Systems AB tel 036 - 38 86 01 Johan Ohlson, tillträdande VD Saab Training Systems AB tel 036 - 38 88 86 Lars Jagerfelt, Informationschef Saab AB tel 013 - 18 71 65 Per Hoving, Informationschef Saab Training Systems AB tel 036 - 38 87 41 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/01/08/19990108BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/01/08/19990108BIT00330/bit0002.pdf