Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Kommuniké Bolagsstämma 1999-04-27

Kommuniké från Saab AB:s bolagsstämma den 27 april 1999 Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2 kr per aktie. Som avstämningsdag fastställdes fredagen den 30 april 1999. Utdelningen beräknas sändas ut fredagen den 7 maj 1999. Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen fastställdes. Förslaget föranleddes av de nya bestämmelser i aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari. Styrelseledamöterna Anders Scharp, Bengt Halse, Erik Belfrage, Lars-Erik Englund, Tony Rice, George Rose, Kevin Smith, Björn Svedberg och Marcus Wallenberg omvaldes. Ordinarie revisorerna Gunnar Widhagen och Caj Nackstad omvaldes för en tid av fyra respektive två år. Även revisorsuppleanterna Björn Fernström och Bo Ribers omvaldes för en tid av fyra respektive två år. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman omvaldes Anders Scharp till ordförande i Saab AB. Styrelsen Saab AB För ytterligare information, kontakta: Lars Jagerfelt, Informationschef, Saab AB tel 013-187165 Agneta Kammeby, Investor Relations, Saab AB tel 013-187125 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/04/27/19990427BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/04/27/19990427BIT00800/bit0002.pdf