Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Norska Kitron förvärvar Combitech Electronics

Norska Kitron förvärvar Combitech Electronics Det norska elektronikföretaget Kitron förvärvar samtliga aktier i Combitech Electronics. Kitron avser att låta Combitech Electronics utgöra centrum för den svenska marknaden. Saab kommer att ingå som ägare i koncernen. För närvarande genomgår Kitron en fusion med norska Alphatron Industrier ASA. Det nya fusionerade bolaget kommer att ha cirka 750 anställda och en omsättning på över 800 miljoner norska kronor under 1999. Omsättningen 1998 var 720 miljoner kronor. Fusionen mellan Kitron och Alphatron kommer att medföra betydligt ökad produktionskapacitet och ökad teknologisk och produktionsmässig bredd inom området produktion av professionell elektronik. Det nya fusionerade bolaget kommer att bli en av de ledande elektroniktillverkarna i Norden. - Vårt förvärv av Combitech Electronics är ett resultat av de samarbetsdiskussioner vi fört med Saab under våren. Vi har blivit imponerade av den utvecklingskompetens som finns inom bolaget, samtidigt som vi tror att vi kan tillföra ytterligare bredd och kompetens för att tillmötesgå krav och behov från flera kunder i framtiden. Volymfördelar kommer också att uppnås inom inköps- och marknadsområdet. I och med förvärvet kommer Combitech Electronics att bli koncernens centrum för den svenska marknaden och därmed beräknas tillväxten öka på den marknaden, säger Steinar Nygaard, VD för Kitron. Combitech Electronics erbjuder tjänster för utveckling, produktion och support av elektroniska produkter. Företagets speciella kunskapsnisch är utveckling av elektronikbyggsätt och tillverkning av avancerad elektronik för krävande miljöer där hög tillförlitlighet krävs. Combitech Electronics har ca 155 anställda och omsatte 1998 ca 200Mkr. - Kitron och Combitch Electronics kompletterar varandra på ett mycket bra sätt, både tekniskt och ur marknadssynpunkt, säger Kjell Johnsson VD för Combitech Electronics. Detta blir en bra lösning, då vi tillsammans kan utgöra en slagkraftigare partner på marknaden, samtidigt som vi kommer att få se positiva volymeffekter på inköpssidan. Viktigt för oss är att fortsätta fokusera på att få bra utveckling i vår MCM-produktion. Ägarskiftet beräknas ske den 30 september. Saab kommer att förvärva knappt 10 procent av den nya koncernen och har därför intresse i Combitech Electronics verksamhet framåt. Avtalen har ingåtts med förbehåll om styrelsegodkännande hos köpare och säljare. För ytterligare information var vänlig kontakta: Kjell Johnsson VD Combitech Electronics036- 19 42 22 Ulrika Ohlson biträdande informationschef 013-18 71 56 Saab AB ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/07/16/19990716BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/07/16/19990716BIT00050/bit0002.pdf