Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Obemannade Flygplan kan bli komplement till Gripen

Obemannade Flygplan kan bli komplement till Gripen i framtiden Affärsområde Framtida Produkter och Teknik på Saab driver för närvarande studier i syfte att utveckla obemannade flygplan. Funderingar kring att ta fram förarlösa flygplan har funnits länge. Under slutet av 90-talet har arbetet startat på allvar med att ta fram demonstratorer av teknik för obemannade flygfarkoster, som på sikt skulle kunna fungera som ett komplement till dagens bemannade flygplan. Övergången från bemannade flygplan till obemannade ger ett antal nya förutsättningar för hur ett flygplan konstrueras och produceras. Förutsättningarna för operationer i kontrollerat luftrum och under olika taktiska förhållanden ändras också när piloten ersätts med tekniska styrsystem. Utvecklingen av obemannade flygplan sker därför i olika steg. Innan det förarlösa flygplanet introduceras tas teknik- och konceptdemonstratorer fram. Dessa testar bland annat nya doktriner, ett nytt regelverk behöver utarbetas. I demonstratorerna provas också en ny organisation för drift och underhåll och länkar mellan mark och flygplan dimensioneras. Affärsområde Framtida Produkter och Teknik har studerat flera olika koncept. De studier som bedrivs just nu i syfte att förbereda en utveckling av de autonoma flygplanen är t.ex. bildbehandling, målidentifiering och beslutsstöd. I dessa studier samverkar Saab med KTH i Stockholm och Linköpings Tekniska Högskola. Inom ramen för Nationellt Flygtekniskt Forskningsprogram (NFFP) genomförs ett projekt som kallas NFFP 272 UAV-konfigurationer. UAV står för Unmanned Aerial Vehicle och projektet syftar till att öka kunskapen om obemannade flygplan. Projektet har inriktats mot projektera en UAV för markattack mot kraftigt försvarade mål. En del av de krav som ska uppfyllas är låg seriekostnad och låg signatur. Arbetet genomförs tillsammans med Flygtekniska Försöksanstalten (FFA) Ericsson Saab Avionics och Saab Dynamics. Projektet har pågått några år och är hittills framgångsrikt. Kostnad och signaturresultat har presenterats som planerat. Vindtunnelprov har genomförts på FFA under våren. De obemannade flygplanen ska som huvudsaklig uppgift kunna utföra spaningsuppdrag och göra vapeninsatser. Idag när det är det tekniskt möjligt att tillverka och flyga autonoma obemannade flygfarkoster är det ett naturligt steg för Affärsenhet Framtida Produkter och Teknik på Saab att driva denna utveckling framåt. Saab är i huvudsak verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Omsättningen är ca 8 miljarder kronor och antalet anställda ca 8 000. För ytterligare information, kontakta: Marie Aktö, informatör, tel: 013-18 30 76 mobil: 070-565 99 52 e-mail: marie.akto@saab.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/06/03/19990603BIT00010/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/06/03/19990603BIT00010/bit0002.pdf