Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Rekordorder till Saab Marine Electronics

Rekordorder till Saab Marine Electronics på nivåmätsystem till kemikaliefartyg Saab Marine Electronics i Göteborg har fått en viktig order på radarbaserade nivåmätsystem till åtta kemikalietankers. Ordervärdet uppgår till cirka 40 miljoner kronor. De högmoderna fartygen som byggs på Stettinvarvet i Polen är de hitills mest sofistikerade fartygen i sitt slag. Kunden, den grekiske redaren Ceres Hellenic, har en flotta på totalt 40 tankfartyg från 15 000 dwt upp till 300 000 dwt. De åtta fartyg som nu byggs i Polen är på 40 000 dwt vardera. Redaren har sedan tidigare lång erfarenhet av nivåmätsystemen från Saab Marine Electronics och produkternas tillförlitlighet och noggrannhet är avgörande i de svåra applikationer som kemikalietankers utgör, liksom ur miljösynpunkt då fartygen kommer att frakta farliga kemikalier. Den första leveransen skall ske redan i juli nästa år och samtliga leveranser omfattar förutom radarbaserade nivåmätsystem även ballastmätning, överfyllnadsalarm och lastkalkylatorer. Saab Marine Electronics är ett göteborgsbaserat företag i Saab-gruppen med egen utveckling och tillverkning av radarbaserade nivåmätsystem för tankfartyg och för tankar inom olje- och kemiindustrin. Marknadsandelen för tankfartyg är över 50%. Företaget har åtta utländska dotterbolag och omsatte 1998 cirka 450 miljoner kronor. Huvudprodukten är ett system för att mäta nivåer i tankar med hjälp av radar (mikrovågsteknik). Metoden ger en extremt god tillförlitlighet liksom högsta noggrannhet, varför produkterna lämpar sig väl i svåra miljöer som exempelvis inom olje- och kemiindustrin. Företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Saab är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training Systems, Commercial Aircraft och Combitech. För ytterligare information, kontakta: Informationsansvarig Ann Lövdahl, Saab Marine Electronics tel 031- 3370 155 E-mail: ann-lovdahl@marine.saab.se Affärsområdeschef, Anders Roos, Saab Marine Electronics tel 031-3370 225. E-mail: anders.roos@marine.saab.se www.saab.tankradar.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/14/19991214BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/14/19991214BIT00230/bit0002.pdf