Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab AB Delårsrapport januari-mars 1999

DELÅRSRAPPORT Januari - mars 1999 * Nettoomsättningen ökade med 10 % till 1.995 (1.817) Mkr. * Intensifierat utvecklingsarbete på exportversionen av Gripen har planenligt medfört högre FoU-kostnader. * Nettovinsten uppgick till 150 (245) Mkr och vinsten per aktie till 1,41 (2,30) kr. Det lägre resultatet beror främst på lägre reavinster och lägre resultat av engångskaraktär jämfört med det exceptionellt bra första kvartalet föregående år. Utsikterna för helåret är fortsatt goda. * Förvärvet av flygplanunderhållsföretaget Nyge Aero stärker Saabs underhålls- och modifieringsverksamhet. * Satsning på system för säkrare flyg- och sjöfart genom förvärvet av GP&C Sweden. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/04/27/19990427BIT00600/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/04/27/19990427BIT00600/bit0002.pdf Hela rapporten

Downloads

PDF
27 februari 2020