Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab avyttrar fastigheten i Malmö

Saab avyttrar fastigheten i Malmö Saab avyttrar den före detta flygplanfabriken i Västra Hamnen i Malmö. Köpare är Midroc, ett företag med verksamhet i bl a fastighets- och entreprenadbranschen. Köpeskillingen uppgår till 68 MKR. Midroc har samtidigt tecknat ett långsiktigt hyresavtal med Flextronics International, ett globalt elektronikföretag som i delar av den före detta Saab-fastigheten kommer att bedriva sin Malmö-verksamhet. I fastigheten finns sedan tidigare bl a Turbec, ett företag gemensamt ägt av Volvo och ABB. Turbec avser också att expandera sin verksamhet i fastigheten. - Midroc är ett expanderande företag med affärsidén att utveckla fastigheter. Den här affären bidrar, som jag ser det, till den fortsatta positiva utvecklingen av det lokala näringslivet i Västra Hamnen i Malmö, säger Jan Eric Johansson, chef för Anläggningar och Logistik inom Saab AB. Saab är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training Systems, Commercial Aircraft och Combitech. För ytterligare information, kontakta: Jan Eric Johansson, Anläggningar och Logistik , Saab AB tel 013-18 15 48 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00210/bit0002.pdf