Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab förvärvar Barracuda Technologies

Saab förvärvar Barracuda Technologies Saab förvärvar samtliga aktier i Barracuda Technologies AB från Hägglunds Vehicle AB Barracuda Technologies utvecklar, producerar och marknadsför produkter och tjänster för skydd mot upptäckt och identifiering genom signaturanpassning. Företaget, med kunder och representation i ett 40-tal länder, är världsledande i branschen. Barracuda Technologies har sitt säte i Gamleby och dotterbolag i Australien, Canada, Frankrike och Indien. Antalet anställda är 100. Köpeskillingen är 70 MSEK. - Genom förvärvet tillförs Saab-gruppen viktig kompetens inom motmedelsteknologin. Saab stärker därmed sin position inom detta område, säger Per Erlandsson, ansvarig inom Saab. Förvärvet av Barracuda Technologies är ett led i en allt tydligare fokusering inom Saab-gruppen, där målet är att skapa en väl sammanhållen företagsgrupp. - Med Saab som ny ägare får vi en möjlighet till global samverkan såväl teknologiskt som kommersiellt, vilket är betydelsefullt för nästa fas i vår utveckling. Samgåendet säkerställer också att unik kompetens stannar inom landet, säger Göte Nilsson, VD för Barracuda Technologies. Saab är i huvudsak verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Omsättningen är ca 8 miljarder kronor och antalet anställda ca 8 000. Förvärvet förutsätter godkännande av konkurrensmyndigheterna. För ytterligare information, kontakta: Per Erlandsson, chef Koncernstab Juridik tel 013 - 18 71 90 Lars Jagerfelt, informationschef, Saab AB tel 013 - 18 71 65 Göte Nilsson, VD, Barracuda Technologies ABtel 0493 - 148 12 Bibbi Johansson, PR chef, Barracuda Technologies AB tel 0493 - 148 11 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/07/02/19990702BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/07/02/19990702BIT00110/bit0002.pdf