Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab förvärvar Nyge Aero

Saab förvärvar Nyge Aero Saab avser att förvärva samtliga aktier i AB Nyge Aero Norden från Industri Kapital 1989. Nyge Aero etablerades 1956 och arbetar med underhåll och modifiering av militära och civila flygplan och helikoptrar samt agenturverksamhet och målflyg. Företaget har 167 anställda och omsatte 1998 160 MSEK. Verksamheten bedrivs i Nyköping, Ljungbyhed, Gävle, Luleå och Sandefjorden i Norge. Förvärvet av Nyge Aero innebär att Saab ytterligare ökar sin aktivitet på marknaden för underhåll och modifiering av både militära och civila flygplan. Förvärvet förutsätter Konkurrensverkets godkännande. Industri Kapital är ett ledande riskkapitalbolag med fokus på Nordeuropa med ett totalt förvaltat kapital om över 10 miljarder kronor. Sedan 1989 har 28 investeringar genomförts inom skilda branscher. Fondinvesterarna är huvudsakligen välkända nordiska, europeiska och nordameriakanska institutionella investerare. Saab är i huvudsak verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Omsättningen är ca 8 miljarder kronor och antalet anställda ca 8 000. För ytterligare information, kontakta: Björn Sundén, verkställande direktör, Nyge Aero tel 0155-771 10, 070-567 4075 Lars Jagerfelt, informationschef, Saab AB tel 013 - 18 71 65 Rolf Forsell, Strategi och affärsutveckling, Saab AB tel 013 - 18 54 97 Björn Savén, verkställande direktör, Industri Kapital tel 08 - 678 95 00 Michael Rosenlew, direktör, Industri Kapital tel 08 - 678 95 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/04/01/19990401BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/04/01/19990401BIT00180/bit0002.pdf