Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab har förvärvat ytterligare aktier i Celsius

Saab har förvärvat ytterligare aktier i Celsius Saab AB har förvärvat ytterligare 2 063 291 B-aktier i Celsius AB. Aktierna har förvärvats till ett genomsnittspris om 176,80 kronor per aktie. Efter förvärvet äger Saab totalt 7 198 446 B-aktier vilket motsvarar ca 25,6 procent av kapitalet och 13,1 procent av rösterna i Celsius. Saab äger inga A-aktier i Celsius. Saab har, genom erbjudandet till Celsius aktieägare som offentliggjordes den 16 november 1999, för avsikt att förvärva samtliga aktier i Celsius. Erbjudandet innebär att Saab betalar SEK 179 kontant per A- eller B-aktie i Celsius AB. Anmälningsperioden löper från och med den 6 december 1999 till och med den 23 februari 2000 med beräknad likviddag den 3 mars 2000. För ytterligare information, kontakta: Agneta Kammeby, Investor Relations, Saab AB, 013-18 71 25 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/29/19991229BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/29/19991229BIT00010/bit0002.pdf