Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab har förvärvat ytterligare aktier i Celsius

Saab har förvärvat ytterligare aktier i Celsius Saab AB har förvärvat ytterligare 3.645.725 B-aktier i Celsius AB. Aktierna har förvärvats till ett genomsnittspris om 176 kronor per aktie. Efter förvärvet äger Saab totalt 5.135.155 B-aktier vilket motsvarar ca 18,3 procent av kapitalet och 9,3 procent av rösterna i Celsius. Saab äger inga A- aktier i Celsius. Saab har, genom erbjudandet till Celsius aktieägare som offentliggjordes den 16 november 1999, för avsikt att förvärva samtliga aktier i Celsius. Erbjudandet innebär att Saab betalar SEK 179 kontant per A- eller B-aktie i Celsius AB. Anmälningsperioden löper från och med den 6 december 1999 till och med den 23 februari 2000 med beräknad likviddag den 3 mars 2000. För ytterligare information, kontakta: Agneta Kammeby, Investor relations, Saab AB 013-18 71 25 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/06/19991206BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/06/19991206BIT00050/bit0002.pdf