Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Nyge Aero AB

Saab Nyge Aero Konkurrensverket har nu godkänt Saabs förvärv av Nyge Aero AB. Bolaget kommer att heta Saab Nyge Aero AB. Den nya styrelsen består av Sven Olof Olson, ordförande, Ragnar Hellstadius, Sven Olof Hökborg, Björn Sundén, VD, Per Erlandsson och Ingemar Nycander, de sistnämnda två från Saab. Från de fackliga organisationerna deltar Jan Viksten, Lennart Zetterström, Kjell Karp och Allan Lundh. För ytterligare information, kontakta: Björn Sundén, Verkställande Direktör, Saab Nyge Aero AB tel:070-567 40 75 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/06/01/19990601BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/06/01/19990601BIT00360/bit0002.pdf