Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab omstrukturerar Combitech

Saab omstrukturerar Combitech Omstruktureringen av Combitech fortsätter - närmast genom avyttring av ytterligare några bolag inom affärsområdet. Försäljningen är ett led i Saabs renodling och strategin att realisera värden i civila tillämpningar av idéer från Saabs militära program. I samband med detta omstruktureras ledningen av denna utvecklingsverksamhet. I affärsområdet Combitech bedrivs utveckling av civila tillämpningar av idéer från Saabs militära program. Dessa kan avyttras eller noteras när det är möjligt att realisera värdet för Saab eller när de inte längre kan dra fördel av att tillhöra Saab. Osterman Helicoptermätning AB, som startade Survey Systems tillsammans med Saab, har övertagit hela bolaget och satsar på en utökad verksamhet inom tjänsteförsäljning av topografiska mätningar. OEM Industrial Components AB har undertecknat en avsiktsförklaring att förvärva Pronesto. Syftet med förvärvet är att komplettera utbudet av produkter inom radio och telecom. Det börsnoterade norska elektronikföretaget Kitron ASA har undertecknat en avsiktsförklaring att förvärva Combitech Electronics. Kitron avser att göra Electronics till centrum för sin svenska satsning på avancerad elektronik. Som redan tidigare nämnts pågår diskussioner om Combitech Traffic Systems framtida struktur. Företaget deltar i installationen av världens första s.k. free-flow vägtullsystem i Melbourne, Australien. Utvecklingen av nya tillämpningar av idéer från Saabs militära program samt affärsområdets administration kommer i fortsättningen att ledas från Linköping, där Saab har huvuddelen av sin forsknings- och utvecklingsverksamhet. Därmed flyttas arbetet att söka idéer närmare de verksamheter som i huvudsak genererar dem. Detta arbete kommer att ledas av Bo Wass, ansvarig för utveckling av nya civila affärsidéer. Gert Schyborger i Saabs verkställande ledning går in som styrelseordförande i (de flesta) kvarvarande Combitech-bolagen. En ny satsning görs inom GP&C, ett satellitnavigeringssystem för säkrare luft- och sjöfart, ett område där Saab Dynamics tidigare varit verksamt. Satsningen sker inom ramen för ett joint venture med Celcius. I och med detta lämnar Combitechs affärsområdeschef Jan Carlson Saab för nya uppgifter inom Autoliv. - De avyttringar och förvärv som nu görs är ett uttryck för vår strävan att renodla verksamheten samtidigt som vi avser att växa inom områden som naturligt gränsar till våra nuvarande kärnområden. Jan har nu genomfört en stor del av den omstrukturering han hade till uppgift att åstadkomma, säger VD Bengt Halse. - Jag är nöjd med att kunna placera de avyttrade bolagen i miljöer där de har stora möjligheter att utvecklas inom sina verksamhetsnischer. Idén att exploatera ny teknik känns rätt, säger Jan Carlson. De övriga Combitech-bolagen Saab Marine Electronics, Combitech Network, Combitech Software samt nya GP&C Sweden berörs inte av omstruktureringen. Saab Combitech har totalt ca 850 anställda och omsatte 1998 knappt 1,1 miljarder kronor. Combitech Electronics AB har 160 anställda och omsatte 1998 ca 200 miljoner kronor. Kitron är just nu i fusion med norska Alphatron och dessa båda bolag har tillsammans ca 750 anställda och omsatte 1998 ca 720 miljoner norska kronor. Pronesto AB har 22 anställda och omsatte 1998 ca 75 miljoner kronor. OEM International har ca 570 anställda och omsatte 1998 ca 1,4 miljarder kronor. Saab Survey System AB har 6 anställda och omsatte 1998 ca 2 miljoner kronor. Osterman Helicoptermätning har ca 40 anställda och omsatte under 1998 ca 60 miljoner kronor. För ytterligare information, kontakta: Lars Jagerfelt, Informationschef, Saab AB tel 013-18 71 65 Jan Carlson, Affärsområdeschef Saab Combitech tel 036-19 42 15 Anders Jonzon, Informationschef, Saab Combitech tel 036-19 40 15 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00110/bit0002.pdf