Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab öppnar teknikkontor i Boston och blir medlem i MITs medialab

Saab öppnar teknikkontor i Boston och blir medlem i MITs Medialab Saab etablerar i november ett teknikkontor i Cambridge/Boston med närhet till Massachussetts Institute of Technology, MIT. Kontoret ska göra det möjligt för enheter och bolag inom Saab-gruppen att få tillgång till ny teknologi, skapa nätverk bland amerikanska hightech företag och finna nya samarbeten. Saab blir samtidigt konsortiemedlem i MITs Medialab. - För Saab, med stor teknikbredd, är det avgörande att ständigt bevaka och dra nytta av den senaste teknikutvecklingen, säger Billy Fredriksson, chef för Koncernstab Teknik. Bostonområdet och MIT är valt eftersom det är en av de noder i USA där det mesta av hightechutvecklingen koncentreras. Saab har sedan länge omfattande nätverk och samverkan inom forskning och teknikutveckling i Europa. Kontoret i Boston är början till utveckling av motsvarande kontakter i USA. Kontakten med MIT utökas genom aktivt deltagande i MITs industriprogram och genom medlemskap i MITs Medialab, som bedriver en mycket avancerad forskning i en kreativ miljö. Som medlem i Medialab kommer Saab att få ett nära samarbete med MIT. Saabs lokal finns på 10 minuters gångavstånd från MIT. En person är anställd på kontoret. Meningen är att Saab-gruppens bolag och enheter ska kunna lokalisera personal i Boston på kortare eller längre perioder för att arbeta med olika projekt och utveckla sina kontakter med både forskare och hightechföretag. Saab är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training Systems, Commercial Aircraft och Combitech. För ytterligare information, kontakta: Dr Billy Fredriksson, Teknisk direktör, Koncernstab Teknik, Saab AB 013-18 13 88 Lars Jagerfelt, Informationschef, Saab AB 013-18 71 65 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/15/19991115BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/15/19991115BIT00250/bit0002.pdf