Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saabs andel i SPPs överskott

Saabs andel i SPPs överskott Saab har idag fått information om att koncernen totalt kommer att erhålla 372 miljoner kronor i företagsanknutna medel från SPP. Enligt tidigare besked från SPP kommer beloppet att utbetalas kontant till Saab, eftersom Saab under andra halvåret 1998 gjorde amorteringar av pensionsskulden samt avtalspensioneringar till ett högre belopp. Saab förväntar att utbetalningen kommer att ske nästa år. SPP har dock i dagens meddelande inte angett tidpunkten för utbetalningen. Ränta utgår inte på beloppet intill dess att utbetalning sker. Av beloppet kommer 349 miljoner kronor att redovisas som intäkt i rörelsen under tredje kvartalet till sitt nominella belopp. Resterande 23 miljoner kronor justerar goodwill avseende förvärvade företag under 1999. Beloppet 349 miljoner kronor motsvarar 2,36 kronor per aktie efter skatt. Saab är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training Systems, Commercial Aircraft och Combitech. För ytterligare information, kontakta: Agneta Kammeby, Investor Relations, Koncernstab Ekonomi tel 013 - 18 71 25 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/10/26/19991026BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/10/26/19991026BIT00550/bit0002.pdf