Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Uppsägningar på Saab

Uppsägningar på Saab Som en följd av tidigare beslut att upphöra med tillverkningen av regionalflygplanen Saab 340 och Saab 2000 säger Saab upp 111 verkstadsanställda. Varslet, som lades i september, omfattande 475 personer, har därmed genom aktiva åtgärder kunnat reduceras väsentligt. Ursprungligen arbetade drygt 1800 personer inom Saab AB och Saab Aircraft AB med regionalflyg. Sedan beslutet om avveckling fattades har en rad insatser genomförts för att mildra effekterna för de anställda. Drygt 600 medarbetare har fått andra arbeten inom Saab-gruppen. Ett hundratal har också omskolats eller vidareutbildats, där Saab t.ex. har initierat omfattande program för utbildning till systemtekniker, konstruktörer, verktygsmakare och NC- operatörer. Kontakter har också förmedlats med andra företag. Ett 20-tal företag har besökt Saab i detta syfte, besök som i många fall också resulterat i anställningserbjudanden. Hittills har dessutom ca 200 personer erbjudits och tackat ja till s.k. äldreavgång. - Det är naturligtvis tråkigt att vi tvingas säga upp medarbetare, men sett mot bakgrund av att det ursprungligen rörde sig om drygt 1800 personer som var i riskzonen, så är det ändå positivt att så många fått nya arbeten eller andra lösningar, säger Gert Schyborger, VD för Saab Aircraft AB. Det var den 15 december 1997 som Saabs styrelse beslutade att produktionen av regionalflygplan skulle upphöra vid mitten av 1999. Avvecklingen av regionalflygtillverkningen följer uppgjord plan, där den sista stora leveransen, en Saab 2000 till schweiziska Crossair sker den 29 april. Saab stärker nu istället den civila sidan i rollen som internationell samarbetspartner genom att bli leverantör bl a av delsystem till andra tillverkare av stora passagerarflygplan, t.ex. de världsledande Boeing och Airbus. Även dotterbolaget Saab Dynamics AB lämnar idag besked om uppsägningar. 20 verkstadsanställda sägs upp till följd av minskad beläggning på produktionsavdelningen. För Saab AB som helhet kvarstår också en viss övertalighet, såväl på verkstads- som tjänstemannasidan, och ytterligare uppsägningar kan därför inte uteslutas. För ytterligare information, kontakta: Gert Schyborger, VD Saab Aircraft AB 013-184050 Anders Annerfalk, Informationschef Saab Aircraft AB 013-182022 Roland Gäreskog, Informationschef Saab Dynamics AB 013-186320 Lars Jagerfelt, Informationschef Saab AB 013-187165 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/04/19/19990419BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/04/19/19990419BIT00180/bit0002.pdf